Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

İçişleri Bakanlığından :

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 65 (altmışbeş) adet kaymakam adayı kadrosuna giriş sınavı ile personel alınacaktır.SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1-Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

3- 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1977 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.)

4- Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)

5- 10-11 Temmuz 2004 veya 01-02 Temmuz 2006 veya 30 Haziran-01Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

6- Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve görevleri süresince iyi derecede sicil almış olmak.

ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ÖNBAŞVURU TARİHİ

1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 2004(KPSS) veya 2006 (KPSS) veya 2007 (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

4- 3 adet vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacak)

5- Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten (www.icisleri.gov.tr) temin edilerek doldurulmuş müracaat formu,

Sınava katılabilmek için müracaat formu ve istenen belgeler ile birlikte 06-17 Ağustos 2007 tarihleri arasında 09:00-12:30 – 13:30-18:00 saatleri içinde Bakanlık Merkez Binasında bulunan sınav bürosuna müracaat edilecektir. Bizzat müracaat gerekmemektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÖN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Ön başvuruları alınanların, KPSS puanlarına göre değerlendirmeleri yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday (1300 kişi ve 1300 üncü kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 21 Ağustos 2007 tarihinde Bakanlık kapılarına asılmak suretiyle ve Bakanlığımızın internet sitesinden (www.icisleri.gov.tr) yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.Bu adaylar, ÖSYM’nin Türkiye Vakıflar Bank. Ankara Şubesindeki 2004873 nolu ÖSYM Hesabına 50 YTL sınav bedelini yatırarak dekontlarını, 21-24 Ağustos 2007 tarihleri arasında bizzat veya acele posta yoluyla Personel Genel Müdürlüğündeki sınav bürosuna teslimini sağlayacaklardır.

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran adaylar, birden fazla sınav ücreti yatıran adaylar ile başvurusu kabul edildiği halde yazılı sınava girmeyen adayların, bankaya yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

SINAVLAR

1-Yazılı sınav: 30 Eylül 2007 Pazar günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren bir fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine 07 Eylül 2007 tarihinde ÖSYM tarafından postalanacaktır.

· Yazılı sınava girişte adayların yanlarında sınava giriş ve kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşunkalem ve silgi getirmeleri, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi bulundurmamaları gerekmektedir.

Sınav konuları: Anayasa, İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı), , Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkılap Tarihi, Ekonomi (Makro ve Mikro Ekonomi) Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Alanında Yapılan Düzenlemeler ile ilgili konulardan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır

Sınav değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday (260 kişi) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. 260. sıradaki adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da yazılı sınavı kazanmış olarak kabul edileceklerdir.

· Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.

2- Sözlü Sınav :Yazılı sınavı kazananlar Bakanlık Merkezinde ilan edilecek bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık Merkezinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine de postalanacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

· Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonuç belgelerinin adayların adreslerine postalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

· Müracaat şartlarını taşımayan adayların müracaatları iptal edilecektir.

· Sınava katılan ve giriş sınavını kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda bulunanların ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecektir.

SINAV BÜROSUNUN TLF.NO: (0312) 425 72 14/32 50

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
%d blogcu bunu beğendi: