Kategori: Osmanlı Tarihi

Mehter Takımı Nedir

Mehter Nedir (Mehter Takımı): Osmanlı Devleti’nin askeri mızıkasıdır. Kısaca mehter denen mehterhane veya mehter takımı Osmanlı Devleti’nin askerî mızıka kuruluşudur. Pa­dişaha özgü olanına «Mehterhanei Hümayun» veya «Mehterhanei Hakanî» denilirdi. …

Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması: 1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbini sonlandıran antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapılmıştır. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî Defterdarı (Mâliye Müsteşarı) Silâhtar …