Düşünürlerlerden Özlü Sözler

Düşünürlerlerden Özlü Sözler, özlü sözler, sözler, düşünürler, güzel sözler, baba sözler, özdeyiş

Düşünürlerlerden Özlü Sözler
Biz bir soru hareketiyiz.
MARCOS
Para bizzat cemaat olduğundan,karşısında başka cemaatlere tahammül edemez
K.MARX
Erkek burjuvazidir ve karısı proletaryayı temsil eder.
F.ENGELS


Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da tüm kadınlar köle doğuyor.
M.ASTELL
Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılırmış olan her şeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir.
J.S.MILL
Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir.
M.CONDORCET
İyilik severlik daima eşit olmayan iki tarafın varlığını gerektirir.
F.BERKTAY
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.
MONTAIGNE
Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.
P.SAFA
Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.
V.HUGO
Her şeyin başlangıcı küçüktür.
CICERO
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
M.HEAD
Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.
W.SHAKESPEARE
Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.
N.R.NASH
İki günü eşit olan ziyandadır.
Hz.MUHAMMED
İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.
E.YUSUF
İlimle geçen bir gece , ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.
Hz.MUHAMMED
İnsan; düşünmek , sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir.
J.J.ROUSSEAU
İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.
CERVANTES
İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.
SOKRA
İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.
DIDEROT
İnsan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür.
SCHILLER
İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir.
O.J.BANGS
İnsan zaman öldürmek için değil; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.
O.GOITMIDH
İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
NAPOLEYON
İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
EFLATUN
İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir.
GOETHE
İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.
GOETHE
İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük.
VOLTAIRE
İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır.
A.MAZERELLES
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
V.HUGO
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
ARİSTO
İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.
C. ŞAHABETTİN
Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz.
SAHSUVAR
Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı?
LUKIANOS
Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.
B.SHAW
Kendisini pek çok seven , çevresinde pek az sevilir.
C. ŞAHABETTİN
Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever.
MOLIER
Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz.
GOETHE
Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır.
LA EDRI
Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır.
SENECA
Konuşama, insanın aklını kullanma sanatıdır.
EFLATUN
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır.
GOETHE
Korkunun kaynağı bilgisizliktir.
EMERSON
Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.
M.CAVENDISH
Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar.
MONTAIGNE
Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.
BOILEAU
Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir.
LICTERBERG
Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.
S.ZWEIG
Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.
SADİ
Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.
LA FONTAINE
Nankörlük,zayıf insanların işidir,kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
GOETHE
Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.
MEVLANA
Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır.
DR.V.PAUCHET
Okullar demokrasinin kalesidir.
H.MANN
Okumak;haz duymaya,zihnimizi beslemeye,yeteneklerimizi arttırmaya yarar.
F.BACON
Okumak;insana olgunluk,konuşmada canlılık,yazmada açıklık verir.
F.BACON
Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.
H.CLAUSEN
Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
RUFFINI
Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur,ama dostluk kuramaz.
SENECA
Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.
EINSTEIN
Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabah olduğunu sanırlar.
G.DUMANT
Para arttıkça,para sevgisi de artar.
JUVERAL
Para ile satın alınan sadakat,daha fazla para ile de satılır.
SENECA
Resim,sözcüksüz şiirdir.
HORATIUS
Sağlık bir beden değil,bir kafa meselesidir.
M.B.EDDY
Sanat,doğaya eklenmiş insandır.
F.BACON
Sanat hem bir coşma,hem bir yadsıma işidir.
A.CAMUS
Sanat,insanın doğaya eklediği bir şeydir.
ALAIN
Sanat,özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.
SCHILLER
Sanat,şiddeti ortadan kaldırmalıdır,yalnız o yapabilir bunu.
TOLSTOY
Sanat toplumsal bir çabadır;toplumdan gelir,topluma döner.Fakat gelenle giden
aynı şey değildir.
A.İLHAN
Sanatın düşmanı bilgisizliktir.
S.JOHNSON
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
M.KEMAL ATATÜRK
Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur.
L.TOLSTOY
Saygı olmayan yer de aşk da olmaz.
E.ZOLA
Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.
T.CARLYLE
Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher.Yalnız kendimizden bir küçük parça.
R.W.EMERSON
Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız,yaptığınız en büyük yardımı ise
hiçbir vakit hatırlamayınız.CHILON
Suçu toplum hazırlar,suçlu işler.
BUCKLE
Susan bir bilgin,bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.
MOLIERE
Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir.
AMBROISE
Şair,her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına,giderek tüm dünyaya karşı sorumludur.
P.NERUDA
Şerefli bir ölüm,şerefsiz bir ömürden daha iyidir.
TACITUS
Şiir benim içimde bir amaç değil,tutkudur.
E.A.POE
Şiir,düşüncelerle değil,sözcüklerle yazılır.
MALLARME
Şiir,güzellikte çarpışan tek gerçektir.
GLFILLON
Şiir,hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.
E.STINUS
Şiirin,düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur:Az sözcükle çok şey söylemek.
VOLTAIRE
Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.
H.MANN
Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur.
F.NIETZCHE
Tatlı dil,her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.
MONTAIGNE
Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır.
AISKHYOS
Tilki,kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?
TRUMAN
Toplumun insanlık özelliği,güzel sanatlarla beslenir.
İ.İNÖNÜ
Tüm sanatlar kardeştir,hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler.
VOLTAIRE
Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir.
M.K.ATATÜRK
Ulusların zenginliği ipek,pamuk,altın değil,insandır.
R.HOVEY
Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
ARISTO
Unutma ki ağzında bal olan arını kuyruğunda iğnesi vardır.
LYLY
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
M.E.YURDAKUL
Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur.
GOETHE
Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur.
BOLSE
Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle.
PHTAGORE
Gerçekçi ol imkansızı iste.
CHE GUEVARA
Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma!Tutmaz.
C.ŞAHABETTİN
Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.
C.ŞAHABETTİN
Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.
LA ROCHEFOUCAULD
Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.
P.MARSHALL
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun?
EPIKTETOS
Yaşam kısa, sanat uzundur.
HIPPOKRATES
Yaşamak solumak değil, çalışmaktır.
J.J.ROUSSEAU
Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir.
F.W.FOERSTER
Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.
G.MARTIN
Yiğit olan sırrını kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir.
KARACAOĞLAN
Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.
BURKE
Zafer, iradededir.
NAPOLYON
Zevke esir olan değil, hakim olan mesuttur.
ARISTIPAS
Zorluk çeken rahat bulur.
ŞİNASİ
Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.
K.JASPERS
Ben yalnız bir şey bilirim o da hiç bir şey bilmediğimdir.
SOKRAT
Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil…
B.PASCAL
Hayatın her anı mana doludur.
L.TSE
Beni rozet yapma sanatına memur etselerdi rozetçiliğin felsefesini yapardım.
E.RENAN
Düşünmek, ruhun varlığının ispatıdır.
AUGUSTINUS
Doğadaki sayısız güzellikler hayatın bilinmeyen derinliklerindeki estetik zenginliğin belgeleridir.
M.SCHELER
Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.
ARISTOTALES
Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir.
S.ERIUGENA
Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin?
F.BACON
Tanrı bize her şeyi bilmek hatta kendisini de bilmek yeteneğini vermiştir.
AUGUSTINUS
Mükemmel bir alemde mevcut olan her şey en iyi şekildedir.
LEIBNIZ
Hakikatin ölçüsü bizzat hakikat ve ona mahsus olan apaçıktır. Hakikat kendi kendisi sayesinde doğrudur.
SPINOZA
Gerçeği aklın ışığı ile ara.
R.DESCARTES
Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa konuşma hakkını savunacağım.
VOLTAIRE
“Savaş istiyoruz!”. En önce vuruldu bunu yazan.
B.BRECHT
Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı, ne gümrük duvarı, ne de üniforması vardır.
S.FREUD
Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.
A.EINSTEIN
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.
U.MUMCU
Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir.
A.EINSTIEN
Fikir, aza sahip olan değil, çoğu isteyendir.
L.A.SENECA
Kimin değil, neyin doğru olduğu önemlidir.
T.HUXLEY
Bir insan başarısızlıkları için başkalarını suçluyorsa, başarılarının şerefini de başkalarına vermesi gerekmez mi.
H.W.NEWTON
Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz..
KONFİÇYÜS
Akıllı konuşur, çünkü söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.
PLATON
İnsanlara en büyük iyilik, akıllarını kullanmayı öğretmektir.
MOLLIERE
İstemek yetmez, şiddetle arzulamamız gerekir.
OVIDIUS
Kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki?
F.NIETZCHE
Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.
B. NECATİGİL
Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin.
KONFİÇYÜS
Hırs bir teknenin yelkenlerini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı tekneyi olduğu yerde saydırır.
VOLTAIRE
Uzağı düşünemeyen üzüntüye yakındır.
KONFİÇYÜS
Başkalarının izinden giden, kendi izini bırakamaz.
KONFİÇYÜS
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Y.EMRE
Herkes bir konuda benimle aynı görüşü paylaşıyorsa, şüphe etmeye başlarım.
O.WILDE
Aptallığın en açık kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp, değişik sonuç almayı beklemektir.
A.EINSTEIN
Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir.
B.BRECHT
Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.
SOCRATES
Kendini bil.
SOKRATES
İnsan haklarının evde başlaması gerekir.
E.GALEANO
Aklını kullanma cesaretini göster.
I.KANT
Bozulduğu zaman insandan daha korkunç yaratık yoktur.
SOPHOKLES
Şöhret, ancak küçük dozlarda alındığında faydalı olan bir zehirdir.
H.BALZAC
Bütün yanlışlıkların altında gurur yatar.
RUSKIN
Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.
ÇİÇERO
Hiçbir mücadele yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan yürüyebilsin.
M.K.ATATÜRK
Yükselmenin en alçakça sı, zayıfların sırtına basarak olanıdır.
SCHILLER
Büyük insanların amaçları vardır, diğerlerinin ise sadece istekleri.
W.IRVING
Düşünce yeteneğimizi öldüren en büyük düşmanımız alışkanlıklarımızdır.
S.MAUGHAM
Bazen sesini duyulabilmen için susman gerekir.
S.LE
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır.
S.M.POWER
Vicdani tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı.
S.LEE
Hayır demek kolaydır çünkü evet dinilince yapılacak iş çıkacaktır.
SEIFRIDGE
Ben size Ay’ı gösteriyorum. Siz benim parmağıma bakıyorsunuz.
MAD
Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin, Can suyunu aramadaysan Can’sın Sen. Ne’yi arıyorsan O’sun Sen.
Mevlana
Sayısız güzellik doğar da her günde, birini sevmek için bir ömür yetmez.
F.N.ÇAMLIBEL
Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.
DUVERGER
Fizik kendini metafizikten sakın
NEWTON
Herkesin birbirine benzediği yerde hiç kimse yoktur.
M.FOUCAULT
Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir.
M.FOUCAULT
Diz çök inanırsın.
PASCAL
İktidar kirletir, mutlak iktidar mutlaka kirletir.
BAKUNIN
Mülkiyet hırsızlıktır.
PROUDHON
Eğer biri her şeyi biliyorsa hiç kimse özgür iradeye sahip değildir.
T.SHILK
Nedensel olarak belirlenmiş bir dünyada yanlış veya doğru yoktur.
SKINNER
İnsan yaşamak istediği şey için ölür.
H.MILLER
Biz görünmek için yüzümüzü kapatıyoruz.
K.MARCOS
Lüksün içinde suç vardır.
R.BARTHES
Deliyle bilge arasındaki fark: birincisi tutkulara, ikincisi aklına boyun eğmiştir.
ERASMUS
İçimizdeki buzulu kıracak olan baltadır kitaplar.
BACHMAN
Kadim sınıf ayrımı kadınla erkek arasındadır.
S.FIRESTONE
Hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekir.
LAMPEDUSA
Belirleyici olan nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır.
P.CARDEN
Biz zengin olduk, çünkü bunun için bazıları öldü, bazı kıtalar tamamen boşaldı.
SOMBART
Kavramların eksik olduğu yerde sözcükler yerleşir.
GOETHE
Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan dünyevileşiyor en sonunda insanlar hayatlarının gerçek koşullarıyla ve diğer insanların ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor.
K. MARX
İnsanı savunuyorum çünkü düştüğünü gördüm.
A. CAMUS
Yeninin ilk görünümü dehşettir.
H. MULLER
Hayır diyeni sevmeyiz, tamam efendim demenin ne kadar tehlikeli olduğunu kutsal kitaplardan öğrenmeye çalışırız.
KIERKECARD
Kabilemizde yamyam kalmadı,son yamyamı dün yedik.
SANTNER
Günümüzde vahşet o kadar derindir ki; artık trajik onur düzeyine yüceltilemez.
S. ZIZEK
Burjuvazi dini şevki, kahramanca cesareti, en ilahi coşkunlukları bencil hesapların buzlu sularında boğdu.
K. MARX
Devrim yapamazsın devrim olabilirsin.
U. LEGUIN
Söyle ve ruhunu kurtar.
F. NIETZSCHE
Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser kapitalizm.
K. MARX
Saray: Saltanat, savaş zulümdür; tekkeler, dervişler, ulema bu zulümün ürünüdür.
Ş. BEDRETTİN
Başarıyla övünmek, onu en kötü biçimde kullanmaktır.
MAUPASONT
Hiçbir çağda insan bugün olduğu kadar isteklerinin kölesi haline gelmemiştir.
A. ÖZDENÖREN
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.
MEVLANA
Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.
C. MERİÇ
Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı.
İ.A.E. HANİFE
İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.
İ. HALDUN
Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür.
İ. HALDUN
Tiranlığa direnmek, Tanrıya itaat etmektir.
S.B. ANTHONY
Cahil insanlar özgürlükleri koruyamazlar.
N. GIOVANNI
Erkek kardeşlerimizden tek istediğim, ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir.
S. GRIMKE
Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun.
İ. SİNA
Oy kurşun gibidir. Bir hedef gözetmediğiniz taktirde kullanmayın. Eğer hükümet ödediğimiz vergilerle bizi koruyamıyorsa, ödediğimiz vergilerin bir kısmini silah almak için ayırmaktan çekinmeyeceğiz. Seçenek, oy yada kurşundur.
MALKOLM X
Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz.
MALKOLM X
İster mermi kullansın, ister oy pusulası; insan iyi nişan almalı, kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.
MALKOLM X
Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.
M. SAİD
Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyunlara haksızlıktır.
MEVLANA
Bazen susmak, söylenen bir çok sözden daha tesirli olur.
MONTESQUEIU
Yanıldığını kabul etmek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektedir.
C. MERİÇ
Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeşçe yaşamayı…
M.L. KING
Küçük şeylere gerektiğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
EFLATUN
İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.
KAFKA
Hiçbir şey kadının itibarını erkeğe dişiliğiyle ulaşmaya çalışması olgusundan daha fazla zarar veremez.
H.S. BLATCH
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
EMERSON
Adem adam olmayınca, adam etmez ademi;
Ademe adam gerek, adam ede ademi.
Büyük işler kuvvetle değil sebatla başarılır.
JOHNSON
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
GOETHE
İyi düşün, güzel hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!
MEVLANA
Çocukluğumuzda daima bir an vardır ki, kapı açılır ve geleceği içeri alır.
G. GREENE
Eğitimle olabilecek şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.
MONTESQUIEU
Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altıda gizlidir.
Hz. ALİ
Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?
SADİ
Rahatlık içinde düşünce uykuya dalar.
A. GIDE
Kötülük yapabilmek ellerindeyken, bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övülmeye değer bir şeydir.
PLATON
Bir yerde gören göz yoksa, orada güzellikler ve çirkinlikler birbirine eşittir.
H. ŞİRAZİ
Günümüzde insanlar her şeyin kıymetini biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmeksizin. Görüşler, görünüşe akseder.
A. CEMİL
Kalın telden ince ses çıkmaz.
F. YAKAR
İyi yontulmuş taşlar, harca lüzum kalmadan kendiliklerinden birleşirler.
ÇİÇERO
Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka bir şeyi olmayandır.
SHOPENHOUER
Bir bahçe ve kitaplığın varsa hiçbir eksiğin yok demektir.
ÇİÇERO
Varolur varolmaz bir dil içine doğarız ve dil bizimle konuşur; kendi yasasını, bir ölüm yasasını bize zorla kabul ettirir.
H. CIXOUS
Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.
M. TWAIN
Cahil insan gül olsa da koklama.
A. A. VEYSEL
Tanrı yükler verdi,aynı zamanda omuzlarda.
Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.
EFLATUN
Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.
J.B. CONONT
Dünya düşünürler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.
H. WALPOLE
Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.
TAGORE
Akıllı bir insan aklını kullanır,daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır.
B. B. SHAW
Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.
H. RICKOVER
Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.
KONFİÇYÜS
Cevizin kabuğunu kırıp içine inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
GAZALİ
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.
J. CHRISTIAN
Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
EFLATUN
Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla!..
SOCRAT
Asla aldatılmayız, kendi kendimizi aldatırız.
GOETHE
En kritik an, şu andır ve her an yanı başımızdadır.
M. AURELIUS
Ne için burada olduğumuzu bilmiyorum ama, keyif çatmak için burada olmadığımızdan eminim.
L. WITTGENSTEIN
En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.
DEMOSTHENES
Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelir.
J. COLBINS
Zaman büyük bir öğretmendir. Ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür.
C. C. GOETZ
Akıllı insan, düşündüğü şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.
ARISTOTELES
Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşmesini önlemeye yönelik toplu çabalardır.
B. TOBER
Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu ise her şeyle uyuşmaktır.
LICHTENBERG
Susmak, dayanılması çok güç bir cevaptır.
CHESTERTON
Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı şeydir.
T.SZASZ
Gölge doğuşunu ışığa borçludur.
JOHNGAY
Belleğim “bunu sen yaptın” diyor , gururum “bunu sen yapamazsın” diyor. Sonunda belleğim gurura boyun eğiyor.
F.NIETZSCHE
Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.
L.ROCHEFOUCAULD
“Değişim ne zaman gereklidir?” sorusuna verilecek en iyi yanıt, “Gerekli hale gelmeden” dir.
C.MOLLER
Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.
M.S. FOBES
Kadınsız devrim olmaz; devrimsiz kadın kurtulmaz.
R.LUXENBURG
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.
A.BEHRAMOĞLU
Büyümek için büyümek, bir kanser hücresinin ideolojisidir.
E.ABBEY
Hakikat, olanın gizinin çözülmesi ve ortaya çıkmasıdır.
HEIDEGGER
Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur.
Ona öğretin.
Bilen ve bilmediğini bilmeyen, uykudadır.
Onu uyandırın.
Bilmeyen ve bilmediğini bilen, aptaldır.
Ondan sakının.
Bilen ve bildiğini bilen, liderdir.
Onu izleyin.
K’UNG-FU-TZU
Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.
ARISTOTELES
Herkes insanlığı değiştirmeyin düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.
V.HUGO
Sevmek mutluluğumuzun bir başkasının mutluluğu içine yerleştirmek demektir.
W.V.LUBREITZ
Sevgi bir garanti olmadan kendimize yükleminde bulunmak; sevilen kişide, bizim sevgimizle sevgisinin oluşacağı umuduyla kendimizi tümüyle vermektir. Sevgi bir inanç eylemidir. Kimin biraz inanç varsa onun aynı zamanda biraz sevgisi de vardır.
E.FRROM
Biz hepimiz o denli şok birlikte olduğumuz halde hepimiz yalnızlıktan ölüyoruz.
A.SCWITZER,
Kişi sevince artık kendi dışındaki güçlerin insafına kalmış olmaz çünkü kendisi de güçlü bir varlık haline gelmiştir.
L.BUSCAGLIA
İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır; doldukça eğilir.
MONTAIGNE
Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.
V.BORGE
Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiştir demektir.
Hz. ALİ
Esnek insanlar asla kırılmazlar.,
B.KARİM
Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır.
W.MASON
Adalet evrenin ruhudur .
Ö.HAYYAM
Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.
L. TUTANG
Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
DESCARTES
Aklın üç ilkesi; iyi düşünmek, ,iyi söylemek, iyi yapmaktır.
DEMOKRIT
Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, Bilgisizlik ve Temellik.
HAECKEL
Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.
TAGORE
Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
A. ÇEHOV
Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.
SOKRATES
Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.
ROOSVELT
Bana ya hürriyet verin, yada ölüm.
P. HENGY
Başarı, cesaretin çocuğudur.
B. DISRAELI
Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim.
MOLIERE
Beşikten mezara kadar bilim öğrenin.
Hz. MUHAMMED
Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.
SORATES
Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket edilmelidir.
BERKLEY
Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.
GOETHE
Bir insanın tek başına mutlu olması, unutulacak bir şeydir.
A.CAMUS
Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise, ruh içinde eğitim odur.
CERVANTES
Bir okul açan, bir hapishane kapatır.
V.HUGO
Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine bak.
E.HANİFE
Cahil kimsenin ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
MEVLANA
Düzyazı yürümeye, şiir ise dansa benzetilebilir. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise, kendisidir.
VALERY
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
Hz ALİ
En büyük ceza evi, cahil bir insanın kafasının içidir.
MONTAIGNE
Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
CONFUCIUS
Zamanı gelen bir düşüncenin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz.
V.HUGO
Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.
F.KALFA
Kardeşiyle sokaklarda hep bir örnek giydirilen sen nasıl sevmezsin eşitliği, yürürken düşen çoraplarını aynı hizaya getirmek için annen değil miydi önünde diz çöken.
S.AKIN
Yeryüzünde hiçbir gıda açlık kadar lezzetli değildir.
CERVANTES
Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.
AMYOT
Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
PASCAL
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
V.HUGO
Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.
M..D.DELUSY
Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi sala.
P.SYRUS
Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.
J.J.ROUSSEAU
Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
MONTAIGNE
Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise birçoğunu bir yana koyar.
H.CARNS
Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.
L.YUTANG
Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.
M.AURELIUS
Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını ileri sürmezler.
T.JEFFERSON
Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin.
MONTAIGNE
Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat üreten adamdır.
F.BACON
Akılı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
DESCARTES
Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır:Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
GOETHE
Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır.
ARISTOFANES
Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olurlar.
B.DIZRAELLI
Gerçeklik her türlü kurumdan daha sinsidir.
V.I.LENİN
İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir.
MONTAIGNE
Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir.
E.GOLDMAN
Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler.
SHAKESPEARE
Namus görünmez bir cevherdir; çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.
SHAKESPEARE
Az iş gören el daha hassas olur.
SHAKESPEARE
Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
SCHILLER
Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocukluk yüreği olsun.
SCHILLER
Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü şarlatanlıktır.
SCHILLER
Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez.
SCHILLER
Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı artırır.
SCHILLER
İnsan beklemeyi, umumiyetle, artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.
SCHILLER
Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.
SCHILLER
Başkalarının istediğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.
VOLTAIRE
Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar…
VOLTAIRE
Tarih felaketleri ve yoksullukları yansıtan bir tablodur…
VOLTAIRE
Sanat, düşündüğünü söylemektir…
VOLTAIRE
Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, ulusların tarlasıdır. Her ulus geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer…
VOLTAIRE
Ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık.
VOLTAIRE
Küçük insanların büyük gururları olur.
VOLTAIRE
Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.
A.BRET
Sevdiğiniz zaman, şak o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz; sevdiğimiz insana doğru yayılır.
M.PROUST
Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlarda erkeklerin son aşkı olmak isterler.
O.WILDE
Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başka.
MONTAIRE
En büyük kötülük, zorluklara karşı koyamamak zafiyetinden gelir.
GOETHE
En tatlı balın bile fazlasının tadı bıkkınlık verir
SHAKESPEARE
Kuru pantolon balık tutulmaz
CERVANTES
Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin
G.HERBERT
Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.
PUŞKİN
Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır.
B.FRANKLIN
Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir.
DOSTOYEVSKI
Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.
BACON
Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.
MOLIERE
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir.
MONTAGINE
Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmalıdır.
VAUVENARQUES
Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur.
SADİ
En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.
BROWN
Korkunun kaynağı, cehalettir.
EMERSON
Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
SCHILLER
Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
EFLATUN
Hareketler, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.
OSCAR WILDE
Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran
Fakat ilk iyi davranışı sen yap.
D.HUME
Dehanın yüzde biri ilham, yüzde dokuzu terdir.
T. EDISON
Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın
V. HUGO
Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, b,r dosttan iyidir.
FİRDEVSİ
Espri, otoriteye bir başkaldırıyı,onun baskısından kurtulmayı simgeler.
S. FREUD
Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı.
DOSTOYEVSKI
Boş vakit, felsefenin annesidir.
T.HOBBES
Fikirler, ordulardan daha güçlüdür.
W.M.PALTON
Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar; insanların geri kalanı fikirlerinin eseridir.
COLERIGE
Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
T.CARLYLE
Dünyayla kavganızda dünyayı destekleyin.
F. KAFKA
Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.
VOLTAIRE
İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.
ÇİÇERO
Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
MONTAIGE
Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.
TOLSTOY
Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdit demektir.
MONTESQUIEU
Hürriyet verilmez, alınır
ROBESPIERTE
Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.
ARISTOTELES
Baskı, ihtilalin tohumudur.
D.WERSTER
Millete efendilik yoktur.
ATATÜRK
En tehlikeli insanlar yarı deliler ve akıllılardır.
GOETHE
Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir.Eğer o fikir sahip olduğumuz tek fikirse.
EMILE CHARTIEN
İyi kitap okumayan adamın okumuş olması ile okumamış olması arasında bir fark yoktur.
M.TWAIN
İnsanlar tecrübeleri nispetinde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler nispetinde olgundur.
B.SONER
Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.
MOLIERE
Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hakim olmasıdır.
GOEYHE
Haksızlığa başkaldırmayanlar onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır.
Hz ALİ
Hoşlanmadığınıza sabretmedikçe hoşlandığınızı elde edemezsiniz.
Hz İSA
Beni öyle bir yalana inanıdır ki ömrünce sürsün doğruluğu.
Ö.ASAF
Kitaplar da dost gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.
JOINAIRE
Kadınlar kocalarının güneş gibi olmasını isterler.Hem aydınlatıcı, hem yakıcı.
VOLTAIRE
Tartışmasını bilmeyenler kavga ederler.
CHESTERTON
Bir karı koca tartışması görürseniz kadını savununuz.Çünkü kocasının savunulmaya ihtiyacı yoktur.O her zaman haklıdır.
F. WALKER
Bir gram zeka bin kilo kültüre bedeldir.
BRANFIELD
Siyaset ilim değil zanaattır.Karakteri bozar.
BISMARK
Hükümettekiler akıllarının sonundadırlar artık. Çünkü oraya gelmek epey vakit almıştır.
DESMAND
Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.
DIDEROT
Her kitaplık bir cezaevi kapatır.
SENECA
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun.Niye bu günden başlamıyorsun.
EPIKTETOS
Aşk kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gider.
C.ŞAHABETTİN
Damla, kendini tamamlayınca damlar.
MEVLANA
Ey hayat seni bu kadar önemli tutuşum ölüm sayesindedir.
SEECA
İyi yaşamak değil, yamayı iyi bitirmek.İşte gerçek mutluluk budur.
ESKHYLOS
Her kadınla onu seviyormuş gibi,her erkekle ondan sıkılıyormuş gibi konuşun.
A.ASAF
En iyi yananlar eski odunlar,en güzel içilenler eski şaraplar,en güvenilen kimseler eski dostlar, en rahat okunan ise eski yazarlardır.
BACON
İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kedilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar.
Ö.ASAF
Haksızlıklar karşısında eğilmeyin. Çünkü haksızlıkla birlikte onurumuzu da kaybederiz.
Hz ALİ
Umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir.
BACON
İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Yinede kendi bacaklarımızla yürüyeceksiniz.
MONTAIGNE
İnanıyorsanız mutlaka yenensiniz.
Hz MUHAMMED
Hayat karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirememenle ilgilenir.
L. MARTIN
Kavakların dikliğine ve boylarının uzunluğuna bakarak onların önemli bir şey olduklarını zannetmeyin. Zira bütün meyvasız ve gölgesiz yaratıkların çoğu bulutlardan sallanır.
C.SENA
Her şeyin değeri zorluğundadır.
OVIDIUS
Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir
MONTAIGNE
Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkarmamaktır.
C. BUXTON
En iyi nasihat iyi olmak.
MALCOLM X
Para iyi bir hizmetçi kötü bir efendidir.
R.DIYOJEN
Kalem akın dilidir.
CERVANTES
Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.
KONFİÇYÜS
İyimser mümkün olabilecek en iyi dünyada yaşadığını iddia eder.
Kötümserde bunun doğru olabileceğinden korkar.
J. KABELL
Hastalık ölümün hizmetçisidir.
F. ROUS
Şans bilen kafalara yardım eder.
PASTEUR
Saçının ağarmasından ibret almayana nasihat kar etmez
A.B. E.REVVAD
Dünya malı için çalışmak kolay fakat hesabından kurtulmak zordur.
F.B. İYAD
Ona düşmanlarını sordum saydı, saydı, saydı .
Y. KEMAL
Evlilik erkeklerin hürriyetlerini, kadınlarında mutluluklarını ortaya koydukları bir kumar.
M. D. REPO
Ölüm olmasaydı hayat bütün güzelliklerini kaybederdi.
GOYAL
İnsanların aşktan öldükleri yalandır.
SHAKESPEARE
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler. Cesurlar ölümü bir kez tadarlar.
SHAKESPARE
Ölümün bizi nerede beklediği belli değil.İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim:
MONTAIGNE
Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey.
S. FAİK
Şerefli bir ölüm şerefsiz bir ömürden daha iyidir
TACITUS
Ölüm hiçbir şeydir. Asıl yenilmiş ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.
NAPOLYON
Büyün günler ölüme gider. Son gün varır.
MONTEIQNE
En mükemmel adalet vicdandır.
VICTOR HUGO
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
LA FONTAINE
İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.
MONTASGUINE
En iyi konuşmacılar kaybetmeye hazır olanlardır.
KROSUS
Güzel bir şey her zaman iyi değildir.Ama iyi bir şey her zaman güzeldir.
L’ ENELOS
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir.Doğru yürümez.
ARISTOPHAROS
Kadınlar geçlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşı, yaşlıların ise dadısıdır.
BACOM
Hiçbir haine güvenmeyin.
CICERO
Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister.
CERVANTES
Tatlı şeyler sonu iyi biten acılardır.
AESKHYLOS
Dünkü acılar bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır.
POKLOK
Acısız geçen gün yoktur.
SENECA
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.
VOLTAIRE
Bir yanı dinlemeden karar veren doğru kara vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.
SENEFCA
Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kağıttır.
BARECERO
İki şey aklın hafifliğini gösterir. Söylenecek yerde susmak.Susacak yerde konuşmak.
SADİ
Yerinde söz söyleyen özür dilemek zorunda kalmaz.
F. S. MEHMET
Sanat geçliğe terbiye, ihtiyarlığa teselli, fakirliğe zenginlik ve zenginliğe süs verir.
SCHILLER
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi.
MONTESQUIE
Aşırı adalet aşırı adaletsizliktir.
CICERO
Aptallar akıllarından pek az şey öğrenirler.Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
CATO
Yalancı alçakgönüllülükle doğdu.Alçakgönüllülük öldü.
MARK TWAIN
Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alır.
CAMPELL
Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak ölmemektir.
CAMPELL
Her aptal kendini beğenen bir aptal bulur.
BOILEUS
Aptal akıllı olduğunu sanır. Ama akıllı aptal bilir.
SHAKPEARE
Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
ARISTO
Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.
C.ŞAHABETTİN
İlk ve son aşkımız kalbimize karşı olanıdır.
BOVEE
Aşk masraflarla çevrilmiş bir okyanusudur.
LAND BEWAR
Aşk yepyeni kalabilen eski bir masaldır.
H. HEIRO
Beni az ama uzun sev.
MONLOWE
Toplum en büyük eserleri çocuksuz adamları vermiştir.
BACON
Bazı şeyleri yarım bileceğine bir şey bilmemek daha iyi olur.
NIETZCHE
Bir bugün iki yarına bedeldir.
FRANKLIN
Dünyayı kendime cehennem yaparak gökyüzündeki cenneti kazanmak istiyorum.
L. BRYON
Hakların mahkum edildiği bir ülkede bütün doğruların yeri cezaevidir.
THOREAU
Mutlu çocuk.Beşik nasılsa büyük geliyor sana. Büyüde bak bakalım dünya nasıl dar geliyor sana.
SHILLER
Demokrasi demek ben de senin kadar iyiyim değil, sen de ben kadar iyisin demektir.
T.JEVOLD
Ölü bir imparator olmaktansa yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir.
L. FONTAINE
Sahici bir dilenci tek ve gerçek kraldır.
LESSINA
Dilenciler utançlarını torbalarında taşır.
BARACCIO
Kimse duymak istemeyen kadar sağır olamaz.
M. HANEY
Dün bugünün projektörü, yarının aynasıdır.
BARACCIO
Acayip şeyler acayip düşüncelerden doğarlar.
SHELLEY
Düşüncelerle karşılaşınca zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalarla da yönetir.
M. J. ROLAND
Tehlikede olanlar bacaklarıyla düşünürler.
BIENCE
Kötülük kazanabilir ama üstün gelemez.
J. ROUX
Bu mektubu her zamankinden uzun yazıyorum. Çünkü kısa yazacak kadar vaktim yok.
PASCALL
Bugün ölüm diye bir şey olmasaydı yaratmak zorunda kalacaktık.
MILLAUD
Kader vermediğini geri alamaz.
SENECA
Sakın sofrada tartışmayınız.Nasılsa tok olan kazanacaktır.
WHALEY
Ölüm yoktur. Yıldızlar daha güzel kıyıda doğmak için batarlar.
CREANEY
Kaptanı usta olmayan gemiye her rüzgar kötüdür.
HERBERT
En tatlı öpücükler çalınmış öpücüklerdir.
HUNT
Yanlış davranışınızı itiraf etmekten sıkılmayınız. Bir kimsenin
Yanlışını görebilmesi, gerçeği görmeğe başlaması demektir.
SEELY
Büyük acılar kadar bizi olgunlaştıran bir şey yoktur.
A. MUSSET
İnsan ne için yaşıyorsa, onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir.
H. WOLPOOLE
Bana, okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim:Annemdir.
A.LINCOLN
İnsan, güldüğü kadar insandır.
MOLIERE
Aklın ve dirayetin ak saçlarındaki gibi, ama kalbim masum çocuklarınki gibi olsun.
SCHILLER
Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar korkusu ile çoğu kez bakamayız.
C.ŞAHABETTİN
Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.
C.ŞAHABETTİN
İyimser, yarının üstüde kabuk, kötümser de kabuğun altında yeni yara görür.
E.SCHRODER
Ülkü güzellik demektir, hep kaçan, yakalanmayan bir şeydir.
M. SEVIGNE
Uyuyan birini sakın seyretmeyin; bu size ait olmayan bir mektubun açılması gibi bir şeydir.
EPICTETUS
Bilgisizlerin önünde güzel özdeyişleri sayıp dökme, o özdeyişlerin emrettiği şeyleri yap.
EPICTETUS
Kıskanılmayan, buna layık değil demektir.
AISKHYOLS
Bir insanın değeri,kitaplarının değeri ile ölçülür.
H. SPENCER
Bana kitaplarını göster, sana çocuklarının ne ruhta olduklarını söyleyeyim.
W. WHIPPLE
Bazı kimseler, güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben dikenlerin gülü olduğuna şükrederim.
A. KARR
Gönlüm geçmişi yaşatıyor, ama gözüm gelecektedir.
M. İKBAL
İnanç, görmediğimize inanmaktır. Bunun armağanı da inandığımızı görmektir.
S. AUGUSTINE
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
SENECA
O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.
M. TWAIN
Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.
V. HUGO
Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin kişilerini yalnız kendi seçer.
A. KARR
Dostu olmayan insan en yoksul insandır.
BECHSTEIN
Çiçeği küçümseyen, Tanrıyı da küçümser.
A. DUMAS
Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
A. GIDE
Anne her zaman haklıdır. O kadar çok çekmiş ve o kadar sevmiştir ki başka türlü olamaz.
SUNDERMAN
Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.
EPICTETOS
Doğru ve korkusuz ol! Dünyadaki amaçların sadece memleketinin iyiliği, Tanrının amaçları, gerçekçilik ve güzellik yaratmak olsun.
SHAKESPEARE
Arkasından sevineceğin bir gam,sonunda gamlanacağın sevinçten iyidir.
SADİ
Mümkün olsaydı, her karış toprağa,buğday eker gibi kitap ekerdim.
H. MANN
Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık dahi olsun, gülmeden geçilenidir.
CHAMFORT
Şarkı söyleyen bir demirci, hırçın ve sinirli bir milyonerden daha mutludur.
Dr. LINK
Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde yarar yoktur.
Hz. ALİ
Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur.
M. TWAIN
İnsan için gerçek, onu insan yapan şeylerdir.
EXUPERY
Paylaşılmayan mutluluk, mutluluk değildir.
PASTERNAK
Hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz.
M. KUNDERA
Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada da, kendi olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez…!
E.E. CUMMINS
Biz insanlar yaratılıştan anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılma talihsizliğini yaşamış olan anlam arayan yaratıklar gibi görünüyoruz. En büyük görevlerimizden biri yaşamı destekleyecek kadar sağlam bir anlam icat etmek ve bu anlamı ortaya koymadaki kişisel katkımızı inkar etme şenlindeki hileli manevrayı gerçekleştirmektir.
I.YALOM
Anlamsız bir dünyaya biz bir şeyler katmadığımızda, onun da bize verecek şeyi yoktur.
E.GEÇTAN
Gerçek bazılarımızın onsuz yaşayamayacağına bir yanılsamadır.
F. NIETZSCHE
Ölüm daha fazla olasılığın olanaksızlığıdır.
HEIDDEGGER
Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi cennet yapabilir.
J. MILTON
İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın aline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğun temelinin kendi içinde olduğunu bilir.
QENTIN CRISP
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
J. P. SARTRE
Sorumlu olmak, bir olayın yada bir şeyin tek yaratıcısı olmaktır.
J. P.SARTRE
Karşılanan önemli yaşam sorunları, o sorunları ortaya çıkaran düşünce düzeyinde çözülemez.
A.EINSTEIN
Düşlemek bilmekten daha önemlidir.
A.EINSTEIN
Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamamıza yol açar.
C.JUNG
Bir insanın elinden tanrılarını alırsanız, karşılığında ona yeni tanrılar vermek zorunda kalırsınız.
C.G.JUNG
Her davranışın atası düşüncedir.
EMERSON
Kafanda kurduğun düşünceye benzemiyorsun.
FAUST
Başarıyı hedef alın;mükemmel olmayı değil.Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin;vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz.Unutmayın;mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar.İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin.Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz.
D.M.BURNS
Bir şeyi yapabileceğinize inanır yada inanmazsınız fakat her iki durumda da haklısınız.
E.SPENCER
İnsan inandığıdır.
A.CHECHOV
İyi yada kötü bir şey yoktur fakat biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratıyoruz.
W.SHAKWESPERE,
İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur.
J.W.MARRIOT
En iyi asker saldırmaz, en üstün savaşçı sesiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir.
L.T.&T.T.KING
İnsanlar sahip olduklarının toplamı değil;fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.
J.P.SARTRE
Dünya gezegenin tek bir uzay gemisi ve yazgımızın da ortak olduğunu göremediğimiz sürece onu daha fazla yürütmemiz mümkün değildir. Oya herkesin malı olacaktır yada hiç kimsenin.
B.FULLER
Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür.
MASLOW
Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.
BAILEY
Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir.Kadınlar sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar.
BALZAC
Aşk hazzı dostlukla, duyu hazlarından yoğrulmuştur.
J.BENTHAM
Aşk cennetin dilinde bize kalan tek andır.
BULOR
İstek, hareket, genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur.
J.BOEHME
Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.
L.CORDAIRE
Geniş varlık denizin her yanında geniş bir aşk akışı vardır.
DANTE
Aşk anlatabilmek için yeryüzünde varolan dillerden başka bir dil gerekiyor.
E.DELACROX
Bir şey kendiniz için iyi, yani uygun gibi sulunmuşsa ona karşı aşk duyarız.
DESCARTES
Aşk bıkılmayandır.
DUCLOS
Hareket etmenin nedeni “istek” ve” sevmektir”, bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur.İyinin ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir.
D.FREROLA
Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa başka yerde yaşamayacaktı.
FAUERBACH
Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir.
C.FOSTER
Varlık sezginin, duygunun ve aşkın bir sırrıdır.
FEUERBACH
Yaşam belirtisinin kökeni duygulanma, duygulanmanın da temeli aşktır.
S.FREUD
Erkeğin yaratılışında sevmek yoktu.Ona aşkı öğreten kadındır
GERALDY
Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.
GOETHE
Duygu oranları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır
HERAKLITOS
Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.
W.HUGO
İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendilerinin arkasından koşmaları gereken hayallere gereksiminleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış benimsemeleri öğretilmelidir.
HOLBACH
Aşk kulubeyi altından bir saraya benzetir.
HOLTY
Aşk yaşamdır deriz ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.
A.OHBBART
Bir aşkı başka aşk söndürebilir.
MEVLANA
Aşk bir denizdir ki, ne kenarı vardır ne de ucu bucağı.
MEVLANA
Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir.
MOLIERE
Kim başkasını severse, kendisi de sevilecektir.
M.TI
Aşk köprü kurmaktır.İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
I.NEWTON
İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmalıyız.
R.OWEN
Aşk iradenin amacıdır.
PASCAL
Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.
PASCAL
Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzeli olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir.Bu ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever.
PASCAL
Aşk mutluluğunu evlendikten sonra da sürdürebilseydik dünya cennet olurdu. Dünya sevginin her türlüsü için duygulu değimli?
J.J.ROUSSEAU
Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir.
SHAKESPEARE
Aşk gözle değil, ruhla görülür.
SHAKESPEARE
İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.
M.D.SCUDERY
Ey aşk, güzel ve kısasın.
SCHILLER
Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
SCHILLER
Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir.
SNECA
Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra, insan hiç sarsılmaz.Bunlar olmayınca yaşayamaz.
STENDAL
Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça aşkın ne olduğunu anlayamaz.
M.TWAIN
Tüm dinler (inaçlar) çoğunluğun korkusu ve akıllı azınlığın üzerine kuruludur.
M.H.BEYLE
Gerçek, inanmayı bıraktığında, çekip gitmeyendir.
P.K.DICK
Eskimo:Tanrı’nın günah hakkında bir şey bilmesem cehenneme gider miydim? Papaz:Hayır, bilmiyor idiysen gitmezdin. Eskimo:O zaman ne diye bana onları anlattın?..
A.DILLARD
İnsan mı Tanrı’nın hatalarından biridir, yoksa Tanrı mı insanın hatalarından biridir?
F.NIETZSCHE
İnanmayı çok isterim ki:öldüğünde tekrar yaşayacağım öyle ki, düşünen, hisseden, anımsayan bir parçam sürecek.Ancak buna ne kadar inanmak istersem isteyeyim ve ölümden sonra yaşam olduğunu iddia ede tüm ilkçağ ve dünya çapında kültürel geleneklere rağmen, dilemeli bir düşünce olduğundan daha ötesini ileri sürebilecek hiçbir şey bilmiyorum.
C.SAGAN
Her ne kadar tatmin edici ve avutucu olsa da, evreni olduğu gibi kavramak, kuruntuyu diretmekten daha iyidir.
C.SAGAN
Hıristiyanlıkta cehennemin simgesi, ateştir. Çok tanrılı dinlerde, yine ateştir. İslam da ateştir. Hitler içinde, alevdir. Dinler açısından bakıldığında, sanki Tanrı sadece insan pişirilen bir ızgara kebapçısıdır.
V.HUGO
Geç kalan teselli, idam dan sonraki affa benzer.
W.SHAKSEPEARE
Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.
G.SANTAYANA
Geçken bilgi ağacını dikmezsek, ihtiyarladığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır.
CHESTERFIELD
Gençler!Muhakkak evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz.
SOKRAT
Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur.
E.B.LYTTON
Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
F.NIETZSCHE
Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır.
GOLTI
Gerçek bilgi;yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.
DESCARTES
Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
ARİSTO
Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.
V.HUGO
Gündüz kandilini hazırlayın gece karanlığa razı demektir.
C.ŞAHABETTİN
Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir.
O.WILDE
Güzel düşün, iyi hisset, aldanma;ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.
T.FİKRET
Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.
BACON
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. GOETHE & Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.
MONTAİGNE

Düşünürlerlerden Özlü Sözler, özlü sözler, sözler, düşünürler, güzel sözler, baba sözler, özdeyiş

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
%d blogcu bunu beğendi: