Etiket: Tarih

Hz Hud

Kur’ân-ı kerim’de kıssası geçen peygamberlerden biridir. Âd kavmine gelen Allah’ın rasûlü A’raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilmektedir. Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur’ân dışında diğer mukaddes kitaplarda bu …