Mevlana Sözleri

mevlana sözleri, mevlana sözler, mevlana şiir, mevlana sözleri kısa, mevlana sözleri aşkMevlana Sözleri

 • Sevgide güneş gibi ol,
 • Dostluk ve kardeşlikte
 • akarsu gibi ol,
 • Hataları örtmede gece gibi ol,
 • tevazuda toprak gibi ol,
 • Çfkede ölü gibi ol,
 • her ne olursan ol,
 • Ya olduğun gibi görün,
 • Ya göründügün gibi ol
 • Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz
 • Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz…
 • “Topraktan biten güller solar gider, gönülden biten güller daimidir”
 • – Ayıpsız dost arayan , dostsuz kalır.
 • Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte
 • akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol,
 • tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol,
 • her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol.
 • Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
 • Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 • Eşekten şeker esirgenmez ama eşek
 • yaratılışı bakımından otu beğenir.
 • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza,
 • köpeğe şekerdir, helvadır.
 • Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül,
 • kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 • Pisler, pisliklerini yapar ama
 • sular da temizlemeye çalışır.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
 • Selviyi hür bir halde yücelten,
 • kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir,
 • nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 • Akıl padişahı kafesi kırdı mı,
 • kuşların her biri bir yöne uçar.
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta
 • aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü,
 • inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur.
 • Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 • Dünya tuzaktır. Yemi de istek.
 • İstek tuzaklarından kaçının.
 • Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama
 • susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
 • Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin.
 • Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
 • Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek,
 • inciyle denizin varlığından da şüphe eder.
 • Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu,
 • dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
 • Oruç tutmak güçtür, çetindir ama
 • Allah`ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından,
 • bir derde uğratmasından daha iyidir.
 • Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz.
 • Suyu başına döksen, başı kırılmaz.
 • Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan,
 • toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.
 • Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana,
 • içinde inci vardır.
 • Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir.
 • Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
 • Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes
 • çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
 • Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.
 • Her dil, gönlün perdesidir.
 • Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
 • Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları
 • olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey
 • görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun
 • diye bu alem yok değildir.
 • A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın,
 • tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.
 • O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti.
 • Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
 • Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da
 • nedir bir sevgiye harcanmadıktan,
 • bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
 • Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor,
 • gama binlerce defa aferin.
 • Nefsin, üzüm ve hurma gibi
 • tatlı şeylerin sarhoşu oldukça,
 • ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

Mevlana Sözleri-2

 • • Ey gördüğü güzele takılıp kalan kişi! Onun sûretini görüyor, mânâsından, yâni, ahlâkının güzel mi, çirkin mi olduğundan gâfil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen sedefteki inciyi bul .
  • Dünyadaki kalp sedefleri, yâni, bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir.
  • Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile üstündeki nakışlarla oyalanıp duracaksın? Testini şeklini, nakşını bırak da içindeki suyu ara.Yani, insanların güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da ahlâklarına, huylarına, tabiatlarına bak.
  • Ama her sedefte inci yoktur.Gözünü aç da her birinin gönlüne, içine bak.
  • Onda ne olduğunu, bunda ne olduğunu ayırt et.Çünkü, o değersiz biçilmez inci, pek az bulunur.
  • Şekle bakarsan dağ, bir la’le göre yüzlerce defa büyüktür.
  • Görünüşte elin,ayağın, saçın, sakalın gözüne göre yüzlerce defa büyüktür.
  • Fakat, gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu sen de bilirsin.
  • Gönlüne gelen tek bir düşünce yüzünden de, yüzlerce cihan bir anda baş aşağı devrilir gider.
  • Pâdişahın bedeni de, görünüşte diğer insanların bedeni gibidir.Fakat yüzlerce asker, onun arkasından koşar. Onun izinden yürür.
  • Sonra, o pâdişahın şekli, görünüşü de, bir gizli düşünce tarafından sevk ve idare edilir.
  • Şu sonsuz, sayısız halka dikkatle bak, hepsi de bir düşünceye dalmış, yeryüzünde sel gibi akıp gitmede .
  • O düşünce, halk nazarında önemsiz küçük bir şeydir. Fakat, sel gibi dünyayı sürükler götürür.
  • Görüyorsun ki, dünyada her hüner, her sanat bir düşünce ile meydana gelmede, olmadadır.
  • Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, ovaların, nehirlerin;
  • Balığın deniz yüzünden diri olduğu gibi;yeryüzünün, denizin, güneşin, göğün düşünce ile hayat bulduğunu görüyorsun da
  • Neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da beden sana Süleyman gibi büyük; düşünce, karıca misali küçük görünüyor?
  • Neden gözüne dağ pek büyük de; düşünce fare biri zayıf görünüyor? Neden dağı kurt gibi görüyorsun?
  • Dünya, senin gözünde büyüyor, sana korku veriyor; buluttan, gök gürültüsünden, gökten titriyor, korkuyorsun?
  • Ey eşekten de aşağı olan kişi! Taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa senin de düşünce dünyasından haberin bile yok. Sen düşünce dünyasından eminsin, gâfilsin.
  • Çünkü sen bir şekilden, kalıptan ibâretsin; akıldan payın yok. Sen, insan huylu değilsin ,insan şeklinde bir eşek sıpasısın.
  • Bilgisizliğinden ötürü sen, gölge varlığı insan sanıyor,insan görüyorsun da ,bu yüzden sence insan ,bir oyuncak ,değersiz bir varlık oluyor.
  • Düşünce ve hayâlin örtüsüz, perdesiz, kol kanat açacağı, bütün sırların meydana çıkacağı kıyâmet gününe kadar dur bekle…
  • O zaman dağların yün gibi yumuşadığını, şu soğuk ve sıcak yeryüzünün yok olduğunu görürsün.
  • Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…
  • Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyim. Ben Hz. Muhammed’in (s.a.v.)ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse; Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim..
  • Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir…
  • Güneş olmak ve altın ışıklar halinde, Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan, Yüz rüzgarı olmak isterdim..
  • Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap..
  • Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz..
  • Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır.
  • Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini, Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil.
  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
  • Önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış.
  • İnsan yüzlü pek çok şeytan var, her ele el vermemek gerek.
  • Herkes herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir.
  • Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok.
  • Tatlı suyun başı kalabalık olur.
  • Putların anası, nefsinizin putudur.
  • Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.
  • Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.
  • Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
  • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
  • Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.
  • Ne kadar bilirsen bilirsen bil söylediklerin karsındakinin anlayabildiği kadardır.
  • Doğrudan nasihat, kişiyi yaralar.
  • Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.
  • Her şeye doğru demek ahmaklıktır, fakat her şeye yanlış demek de zorbalıktır.
  • Akil, ask ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir.
  • Dertli adamın kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.
  • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
  • Düşüncen gül ise sen gül bahçesisin, diken ise dikenliksin.
  • Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil.
  • Dünya alimin kıymetsiz oyuncağı, delinin de değerli salıncağıdır.
  • Aşksız olma ki, ölü olmayasın Aşk ile öl ki, diri kalasın…
  • Eğer dostun yoksa niçin aramıyorsun. eğer dost buldunsa niçin sevinmiyorsun.
  • Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır.
  • Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
  • Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, Onu aramamak demektir.
  • Hiç bir el, gönülden gizli bir is yapamaz.
  • Ezelî, ebedî hayata ve sonsuz sevgiye mâlik olan Allah’tan başka, ne gökyüzü ne yıldız, ne de başka bir varlık görürsün. kaynak
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
%d blogcu bunu beğendi: