Bir Doların Sırrı Nedir?

Bir dolarlık ABD banknotlarının üzerinde, bazı ilginç işaretler yer almaktadır. Doların bir yüzünün iki tarafında iki ayrı daire, dairelerin içinde de iki ayrı şekil vardır. Şeklin birisi, bir pençesinde oklar, diğer pençesinde zeytin dalı tutan bir kartaldır. Kartalın tepesinde yıldızlar bulunur. Diğer dairenin içinde ise tepe kısmı, içine bir göz oturtulmuş olan bir üçgenle tamamlanan bir piramit yer alır.

Kimileri bunları doların üstüne konmuş rastgele şekiller olarak algılayabilmektedir. Oysa bu işaretler, dolara has şekiller değildirler. Bu işaretler, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Mührü”dür, ABD’nin resmi sembolüdür. İki daire, mührün iki yüzünü oluşturur. Mührün üzerinde böylesine ayrıntılı bir şekilde durmamızın nedeni, mührün bazı önemli mesajlar içermesidir. ABD’nin “dünyanın ilk masonik ve de Kabalist cumhuriyeti” olduğunu gördük. Bu iki özellik, ABD’nin Büyük Mührü’ne de yansıtılmıştır.
 
Amerika’nın kurucularının mason ve Gül-Haç bağlantılarıyla ilgili olarak kitabından alıntılar yaptığımız Amerikalı tarihçi Robert Hieroni- mus, ABD’nin Büyük Mührü konusundaki sayılı uzmanlardan biridir. Konu hakkında “Amerikan Büyük Mührü’nün arka yüzünün tarihsel bir analizi ve Hümanist psikoloji ile ilişkisi” başlıklı bir doktora tezi veren Hieronimus, mühür hakkındaki bazı önemli bilgileri America’s Secret Destiny adlı kitabında da aktarır. Mührün öyküsü şöyledir:
 
4 Temmuz 1776’da Kongre, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams’dan oluşan bir komiteye Amerikan mührünü dizayn etme görevini vermiştir. Pierre Eugene Du Simitiere adlı bir portre ressamı komiteye alındı. Böylece, büyük ölçüde Franklin’in tasarısına dayalı olarak ilk mühür oluşturuldu: Bir yüzde Musa ve onunla birlikte denizden kurtularak güvenli bir toprağa ayak basan İsrailloğulları yer alıyordu. Musa eliyle denize işaret ediyor, denizde ise Firavun’un askerleri boğulurken görülüyordu. Bulutlardan çıkan bir ateşin ışıkları Musa’ya ulaşıyordu. Bunun yanında Jefferson da bir öneri getirmişti: Mührün ön tarafına, çölde gündüzleri bir bulut, geceleri de ateşten bir sütunla kendilerine yol gösterilen İsrailoğulları’nın konulmasını teklif ediyordu.
 
Birinci komiteden Benjamin Franklin’in mühür için getirdiği teklif: Bir yüzde Hz. Musa’nın önderliğinde güvenli topraklara ulaşan İsrailoğulları, diğer yüzde Kabala sembolü “üçgen içinde bir göz”.
 
ABD’nin mason kurucularının getirdikleri her iki teklifin de “İsrailoğulları” ile ilgili olması bir rastlantı değildi sanırız. “İsrailoğulları’nın ayak bastığı güvenli toprak”ın Amerika olduğu mesajı veriliyordu. Mühür için ortaya atılan bu teklif, Püritenlerin Amerika’ya yüklediği misyonun, masonlar tarafından devam ettirildiğini de belgeliyordu. Mührün diğer yüzüne yerleştirilen ünlü Kabalistik “üçgen içindeki göz” sembolü de aynı gerçeğin bir işaretiydi.
 
Fakat Kongre fazla açık ve cüretkar bulduğundan olacak Ocak 1777’de bu birinci komitenin teklifini kabul etmedi. Ve üç yıl sonra yeni bir komite oluşturuldu. Bu komitenin teklifi de kabul edilmeyince, mührü belirleme işi 4 Mayıs 1782’de toplanan üçüncü komiteye kaldı. Bu komite, bugünkü mührü oluşturdu. “İsrailoğulları”nın izi, ilk komitenin mühründeki kadar belirgin olmasa da, bu mühürde de yer alıyordu. Ön yüzde, kartalın başının hemen üstünde, beş köşeli yıldızlardan oluşan altı köşeli bir siyon yıldızı bulunuyordu. Arka yüzde ise Yahudi-masonik sembol “üçgen içinde göz” yerini koruyordu. ABD mühründeki masonik-Kabalistik etki, daha sonra da çeşitli uzmanlar tarafından dile getirildi:
 
1934 yılında eski başkan yardımcısı Henry A. Wallace, başkana, mührün her iki yüzünün de demir paralar üzerine basılmasını içeren bir öneri götürdü… Başkan Roosevelt bunu kabul etti ve o tarihten sonra mühür ABD paralarının üstünde görülmeye başlandı… Wallace’ın mühür ile yakından ilgilenmesinin ardında esoterik konularla yakından ilgilenmesi yatıyordu. Bir teori, Wallace’ın ilgisinin Kabalistik amaçlara dayandığını öne sürer… İşin bir başka ilginç yanı hem Wallace’ın hem de Başkan Roosevelt’in mason olmasıdır.
 
Profesör Norton, mührün arka yüzünün ‘çok açık bir masonik amblem’ olduğunu söylemektedir. Bu görüş Paul Foster Case gibi çeşitli akademisyenler tarafından da desteklenmektedir.
 
Esoterik geleneğe bağlı yazarların çoğu da mührün özellikle arka yüzünün, masonluk, Gül-Haç ve İllüminati gibi örgütlerden kaynaklandığını bildirmiştir. Bu geleneğin ünlü isimlerinden Wyckoff, şöyle der: ‘Bizim mührümüz masonluğun bir yansımasıdır, masonluğun ve okültizmin’.
 
Hieronimus’un bildirdiğine göre, “üçgen içinde göz” sembolünün altında yer alan piramit de gerçekte masonik bir semboldür. Mühürde yer alan piramit, ünlü Büyük Giza Piramidi’dir. İlginç olan ise Giza Piramidi ile Kabala arasında ilişki olmasıdır:
 
Oxfordlu bir matematikçi ve astronom olan John Greaves, Büyük Piramid hakkında yaptığı araştırmalarla tanınıyor. 1683’te piramidin matematiksel özelliklerini inceliyor. Greaves’in araştırması, aynı zamanda piramidin Kabalistik yorumlarının da temelini oluşturuyor. Diğer bir deyişle ABD mührünün arka yüzündeki piramidin kökenleri Kabalistik etkiler taşıyor. Greaves’e göre ise, büyük piramidin kendisi Kabala’yla ilintilidir.
 
Piramidin başka ilginç yorumları da vardır. Bazı Gül-Haç ve mason ekolleri, Büyük Piramit’in ritlerdeki dereceleri temsil ettiğine inanırlar.
 
Amerikan mühründeki bir başka ilginç şifre, her iki yüzde de yer alan Latince ifadelerdir. Ön yüzde kartalın ağzına yerleştirilmiş olan E Pluribus Unum (Birçokların arasında bir tane) ifadesi Eski Ahit’in Yahudilere verdiği “seçilmiş halk” payesini hatırlatır. Hieronimus, bu ifadenin de Eski Ahit’le paralel olduğunu vurguluyor. Arka yüzde, üçgen içindeki gözün üstünde ve altında yer alan ifadeler ise daha da ilginçtir: Annuit Coeptis ve Novus Ordo Seclorum… Yani “Başlanmışın Tamamlanması” ve “Yüzyılın Yeni Düzeni”… Eğer “Seclorum” kelimesinin ilk anlamı olan “yüzyıl”ı değil de, ikinci anlamı olan “seküler” (din dışı) karşılığını alırsak, ABD mühründeki ifade çok daha ilginç bir hale gelir: “Başlanmışın Tamamlanması… Yeni Seküler Düzen”…
 
Evet, Yeni Seküler Düzen, çok önceleri başlamış uzun bir mücadelenin tamamlanması ile kurulmuştu. Yahudi önde gelenleri ve masonlar arasındaki İttifak, bu mücadeleden galip çıktığını ABD Mührü yoluyla örtülü bir biçimde duyuruyordu. Ancak bu mücadele henüz yalnızca Yeni Dünya’da kesin olarak kazanılmıştı. Mücadelenin asıl alanı olan Avrupa’da ise çatışma hala sürüyordu. ABD’nin kurulmasından kısa bir süre sonra gelen Fransız Devrimi, İtti fak’a Avrupa’da da büyük bir zafer kazandırdı. Ancak yine de henüz herşey bitmemiş, “Yeni Seküler Düzen” tam anlamıyla tamamlanmamıştı. Bu nedenle İttifak’ın Avrupa’daki savaşı, daha uzun sürdü.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim
Anonim
26 Ağustos 2008 23:06

Çok ilginç..Yani amerika islamiyet dışındaki diğer iki dinin koruyuculuğunumu yapıyor..

%d blogcu bunu beğendi: