Anasayfa >> Genel >> Tüketici Hakları Nedir, Nelerdir?
Tüketici Hakları Nedir, Nelerdir?, 4.0 out of 5 based on 824 rating
Tüketici Hakları Nedir, Nelerdir? Yazdır E-posta
( 824 Votes )
tüketici, tüketici hakkı, tüketici hakları, tüketici hakları nedir, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları kompozisyon, tüketici hakları dilekçe, evrensel tüketici hakları, tüketici hakları şikayet, tüketici hakları bildirgesi, tüketici hakları nedir, tüketici hakları şikayeti, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları neler, tüketici hakları telefon, tüketici hakları heyeti, tüketici hakları hakem heyeti, tüketici hakları telefonu, tüketici hakları numarası, tüketici hakları evrensel beyannamesi, tüketici hakları telefon numarası Tüketici hakları Nedir? Nelerdir, Tüketici Hakları Yasası, Tüketici Hakları Hakkında Bilgi, Tüketici Hakları Kanunu: Bu yazıda tüketici haklarımızın neler olduğunu maddeler aracılığıyla öğrenebileceksiniz. Hepimiz aldığımız ürünlerden veya bize sunulan hizmetlerden kimi zaman şikayet ederiz; ancak bu şikayet genelde kendi kendimize olmaktadır. Adını çoğunlukla duyduğumuz tüketici dernekleri ya da tüketici hakları hususunda çoğumuz pek az bilgiye sahibiz.

TÜKETİCİ HAKLARI MADDELER HALİNDE:

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

2) Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

3) Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

4) Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

5) Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

6) Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

7) Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

8) Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

9) Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDİR?

Alışverişlerinizde:
 • Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz.
 • Aldığınız malda hiçbir ayıp olmamalıdır.
 • Ambalajında , kılavuzunda yada reklamlarında belirtilen veya satıcının vaat ettiği özelliklere sahip olmalıdır.
 • Herhangi bir malı satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.

  Bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz; Satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz.
 • Ayıplı malın değiştirilmesini,
 • Ödediğiniz bedelin iadesini,
 • Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,
 • Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.
  • Eğer malın ayıbı gizli ise veya hile ile gizlenmişse, hakkınız 2 yıldır.
  • Ayıplı bir maldan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramışsanız bu zararınızı, satıcı veya üretici veya ithalatçı karşılamak zorundadır.
  • Bir şikâyetin çözümlenmesinde zorlanıyorsanız daha fazla çaba gösterin.
  • Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir.
  • Haklı olduğunuza inanıyorsanız, hakkınızı aramak için size gösterilen tüm yollara başvurun.
  • Zira böyle bir durumda hakkınızı aramazsanız sadece sizin zarara uğramanız değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başkalarının da benzer zararlara uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

Tüketici kimdir?

Tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir. Ticari emellerle mal satın alanlar tüketici değildir. Şirketler, ticari iş yaptıkları için kural olarak tüketici değildirler; ancak nihai kullanım amacıyla büroya gıda, kırtasiye alıyorlarsa tüketici olarak değerlendirilirler.

Tüketicinin korunması neden önemlidir?

Çünkü insan, "beşikten mezara kadar" tüketicidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte toplu üretim yapılabilmesi sonucunda insan sağlığına zararlı pek çok mal ya da hizmet piyasaya sunulabilmektedir. Bütün dünya insanlarının ırk, renk, dil, siyasi görüş ve benzeri unsurlardan bağımsız olarak taşıdıkları evrensel kimlik, paylaştıkları ortak yazgı, tüketici olmalarıdır. Bu kadar geniş bir kitlenin korunması elbette önemli bir husustur.

Ayıplı mal ya da hizmet nedir?

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaad edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan, tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan ya da ortadan kaldıran; maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal veya hizmetlere denir. Daha yalın bir ifadeyle arızalı, bozuk, yırtık, kullanım tarihi geçmiş, defolu, özürlü mal ve hizmetler ayıplı mal ya da hizmetlerdir.

Ayıplı mal ya da hizmet satıldığında tüketici neler yapabilirler?

Aldığı malı vererek ödediği parayı geri alabilirler. Aldığı ayıplı malı vererek yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir. Maldaki ayıbın giderilmesini, yani tamirini isteyebilir. Ayıp oranında, ödediği ücretten indirim isteyebilir. Tüketici bu haklardan hangisini isterse onu seçebilir. Satıcılar tüketicinin isteği hangisi olursa olsun yerine getirmek zorundadırlar.

Bu hakları kullanmada süre var mıdır?

Tüketici, malın tesliminden itibaren on beş gün içine aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir. Eğer ayıp gizli ise ve birkaç ay sonra ortaya çıkmışsa, en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.

Bu hakları kime karşı ileri sürülebilir?

Satıcı, bayi, acente, imalatçı, ithalatçı, üreticilerden herhangi birisine karşı bu hak kullanılabilir.

Bu hakları yerine getirmezlerse tüketici ne yapmalıdır?

Bu isteklerinin yerine getirilmesi için “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”ne gidebilir. Bu heyetler, her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası ya da fişi ile başvurabilir. Hiçbir masraf alınmaz. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı değildir. Tüketici verilen karardan memnun olmazsa mahkemeye başvurabilir.

Taksitli satışlarda tüketicilerin ne gibi hakları var?

Öncelikle tüketiciye, yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malın peşin satış fiyatı, toplam borç miktarı, ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarının tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödeyebilir. Önce ödeme halinde, eklenen faiz miktarında indirim yapılması zorunludur.

Kapıdan satışlarda tüketicilerin hakları nelerdir?

Kapıdan satış yapılması halinde, satıcının tüketiciye “cayma bildirim belgesi” vermesi gerekir. Bu belge, tüketicinin 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı geri verebileceğine ve ödediği parayı geri alabileceğine ilişkin bir taahhüttür. Tüketici kararını değiştirirse 7 gün içinde malı vererek ödediği parayı geri alabilir.

Garanti belgeli satışlarda tüketici hakları nelerdir?

Garantili satış halinde, satıcı garanti belgesini doldurarak tüketiciye vermek zorundadır. Garanti belgesi, malda çıkan herhangi bir arızanın, servisine ya da satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini, bu mümkün değilse malın değiştirilmesini sağlar. Garanti süresi 1 yıldan az olamaz, ancak daha uzun bir süre olabilir. Malda ayıp çıkması halinde tüketici, isterse ayıplı mallara ilişkin haklarını, dilerse garanti belgesinden doğan haklarını kullanabilir.

Tüketici örgütlenmesi nedir?

Tüketicileri bilgilendirmek, haklarını öğretmek ve değişik düzenlemeler yapılırken tüketicileri temsil etmek amacıyla birçok tüketici dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler değişik mercilerde tüketicileri temsil ederler. Tüketiciler herhangi bir derneğe üye olabilir ve onların desteğinden yararlanabilirler.

tüketici, tüketici hakkı, tüketici hakları, tüketici hakları nedir, tüketici hakları nelerdir,
tüketici hakları kompozisyon, tüketici hakları dilekçe, evrensel tüketici hakları, tüketici hakları şikayet, tüketici hakları bildirgesi, tüketici hakları nedir, tüketici hakları şikayeti, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları neler, tüketici hakları telefon, tüketici hakları heyeti, tüketici hakları hakem heyeti, tüketici hakları telefonu, tüketici hakları numarası, tüketici hakları evrensel beyannamesi, tüketici hakları telefon numarası

 

Yorumlar   

 
cüneyt han özkan
+16 #741 cüneyt han özkan 11-02-2014 09:10
doğru yazmışlar aferin
Alıntı
 
 
Ayşe BIYIKLI
-17 #740 Ayşe BIYIKLI 28-01-2014 16:18
markette almak istediğim bir malzeme elimden düştü kırıldı. bunun parasını ödemelimiyim? benden parasını aldılar.
Alıntı
 
 
ziya atilla
-7 #739 ziya atilla 26-10-2013 21:09
modalifeden 2 ay once aldığım mobilyanın vitrin camları eksik geldi. 15 gün içinde getireceklerini söylediler ama 2 aydır hala gelmedi. nereye ne şekilde şikayet edebilirim. kanuni haklarım nelerdir?
Alıntı
 
 
qqq ahmet
-1 #738 qqq ahmet 01-06-2013 14:16
iki yıl bir ay önce aldıgım cep telefonunu altıncı defadır garantıye gonderıyorum yanlız bu son seferki tamıratan altmış lira talep ediliyor acaba garantıde bulundugu süre de garanti suresine eklenır mı ve degişme imkanım var mı? ödemeyi yapsam mı?
Alıntı
 
 
mücahid
-1 #737 mücahid 29-03-2013 16:30
giyim sektöründe çalışıyoruz müşterilerden biri bize bir elbise getirdi değişim için, ve o ürün bizde kalmamış bilgisayarda program üzerine çalışıyoruz.Ve o, ürün bilgisayarda bitmiş olarak görünüyor.bizde o ürünü alamıyoruz.ve müşteride ısrar ediyor talimat üzerine o ürünü alamıyoruz ne yapmamız lazım. teşekkürler.
Alıntı
 
 
sümeyye
+10 #736 sümeyye 01-07-2012 12:59
biz bursa da oturan bir aileyiz. dün adapazarı'na gidip siparişini verdiğimiz karavanımızı almaya gittik. teslim tarihinden 3 gün sonra teslim alacağımızı belirtmiştik ve öyle de yaptık ama almaya gittiğimizde ufak işleri kaldı diyerek bizi oyaladılar. ve orada teslim için 1 saat kadar bekledik. bugün eve geldiğimizde ise karavanımıza bakmak istedik. içinde ve dısındaki bir takım çizikler var ve bunları boyayla kapatmak istemişler ama olmamış. ayrıca bazı yerlerde ahsaplarda catlaklar ve iyi yapıştırılmamış yerleri var. hatta bir yerinde oyuk bir ahşap kullanılmış ve perdenin altında bu saklanmış. ne yapmamız gerekiyor ?
Alıntı
 
 
duygu bj
+4 #735 duygu bj 20-06-2012 22:49
merhaba.ben birkaç ay öncesinde bir çizme satın almıştım 169 tl değerindeydi %50 indirimdeydi sezon sonu olduğundan 85 tl ödedim 3 yada 4 kez giydim.ayakkabı nın burun kısmında bi arıza oluştu. tamir için götürdüm fabrikaya gönderdiler.2 ay sonra dönüt aldım.fabrika ürünü iade almış. yenisini verin demiş .yani ayakkabı gitti paramı iade istedim vermediler.85 tl lik bi çek gibi bişey verdiler başka ürün al diyorlar. 3 tane beğendim üç ayakkabıda da numara yoktu bana uygun.çıktm dükkandan ne yapmalıym.yardı mcı olur musunuz
Alıntı
 
 
buse
-31 #734 buse 20-06-2012 16:01
kuyumcudan aldığım kolyemın tası bır ay sonra düştü. garantı belgesi faturası var ama satıcı kişi istersem kullanıcı hatası diyip geçebilirim diyor. böyle bişey yapabilir mi?
Alıntı
 
 
ilknur
+12 #733 ilknur 19-06-2012 16:40
merhaba ben akşam ayakkabı aldım fakat biraz büyüktu sabah iade etmeye goturdüm paramı vermedı
Alıntı
 
 
HALİL ATAK
-26 #732 HALİL ATAK 16-06-2012 17:43
MERHABA BEN MOBİLYA İMALATCISINI BİRİNDE MUTFAK DOLABLARIMI VE KÖŞE OTURMA GRUBU YAPTIRDIM. FAKAT ÜÇ AY İÇİNDE ANCAK EKSİK GETİRDİ ,KONUŞTUĞUMUZ GİBİDE GETİRMEDİ ,FATURADA KESMEDİ EKSİK İŞLERİN PARASINI GERİ VERMESİNİ SÖYLEDİM AMA İADE ETMEDİ PARAMI NE YAPMAM GEREKİR BANA YOL GÖSTERİRMİSİNİZ
Alıntı
 
 
leyla eryılmaz
-21 #731 leyla eryılmaz 12-06-2012 22:18
merhaba bir sorum olacak ben ayrıldığım ıs yerimden paramı alamıyorum
senet yaptılar ama hepsininde günü geçti ne yapmam lazım nereye baş vurmam lazım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim hayırlı akşamlar
Alıntı
 
 
hüseyin öğretmen
-31 #730 hüseyin öğretmen 06-06-2012 21:06
selamlar ben arcelik bayisinden nofros buz dolabı alldım yaklaşık 5 sene oldu garantisi 7 yıl yaptırdım şimdi buzdolabımın kapagı paslandı servisi cagırdım geldiler baktılar 3 yılı gectigi icin garantiye girmiyor dediler dedim bunun garantisi 7 yıl cevapları 3yıldan sonra ek garantiye giriyor onada sadece elektirik aksamındaki arzalar garantiye giriyor dediler ve gittiler aldıgım mazaya gittim ve durumu anlattım biz bilmiyoruz dediler ve aradılar servisi servis garantisi uzamış ek garantiler girmiyor dediler ve ben bu durumda ne yapmam gerekir aydınlatırsanız memnuniyet duyarım saygılarımla
Alıntı
 
 
AYDAN
-16 #729 AYDAN 06-06-2012 19:05
Merhaba ismimim aydan benim kullandığım internet borcumu ödiyemedğim için icralık oldum ana borcum 1000 tl iken avukata aktarıldığı için masraflar dahil 1500TL avukat bana borç çıkardı ben bu konu ile ilgili bilgim olmadığı için borcu kabul eetim ve avukatla ayda 250 tl taksit ödeme koşulu ile anlaştık fakat ben taksitlerin 2tanesi ödedim borcum 1000 tl kalması gerekirken benim borcumun 1070 tl kaldığı söylüyor ve bana 1070 üzerinden ayda %4 faiz işletiyor ben kabul etmeyince bunun ttnetin koyduğu bir faiz olduğunu söylüyor ttnetle görüştüm borcun kendilerinden çıktığını avukatlık bir borç olduğu için avukatın koyduğu bir faiz olduğunu söylüyorlar zaten yasal olark faiz olan borcun üzerine ayda %4 oranında faiz alıyorlar ben zaten asgari ücretle çalışan bir insanım çok zor ödüyorum ne yapacağımı bilmiyorum faize faiz işlermi
Alıntı
 
 
Oktay Altıntaş
-22 #728 Oktay Altıntaş 30-05-2012 23:14
merhaba.ben turkcell kampanyalarinda n t20 adlı telefonu taksitle aldım ve birkaç ay sonra bir sorunu ortaya cikti telefonun ekrani yani on paneli kalkmis ve ekran toz aliyor 4 kere garantiye goturdum ve yalmadi.Sorun hayla devam etmekte.Ben hakem heyetine basvurdugum zaman paramin iadesi mumkun olurmu bisey daha eklemek istiyorum bn telefonun sadece 6 aylik kismini yani 120 tl odedim alirsam 120 tl mi alcagim lutfen yardimci olun cok magdur durumdayim.
Alıntı
 
 
GÜLCANnn
-28 #727 GÜLCANnn 30-05-2012 08:23
Günaydın, yaklaşık 2 yıl önce bulaşık makinası almıştım uygun fiyatla bularak.ve makinemi yeni kullanmaya başladım.servis geldi ve açtı ambalajını kurulum esnasında deneme yapılmadı ertesi gün çalıştırmaak istediğimde makinem çalışmadı, tekar servisle konuştum gelip baktılar ve arızalı dediler,tamire gidecekmiş.kull anmadığım bi ürünü tamir edilmesini istemiyorum yenisini getirmelerini isticem,bununla ilgili hakkım nedir yardımcı olurmusunuz? teşekkür ederim.
Alıntı
 
 
atiye
-20 #726 atiye 27-05-2012 10:38
buzdolabı aldım perşembe günü gelecek taksitle önden 400verdim ama işlerim umduğum gibi olmadı iptal etmek istiyorum çünkü ödeyemem öyle bi şansım varmı
Alıntı
 
 
muradiye
-29 #725 muradiye 23-05-2012 18:34
mrh ben bundan 2 ay önce kapıma gelen kişilerden utu aldım ama bana bır çok yalan söylediklerini anladım.bana buyuk bir alışveriş merkezi olduklarını halıdan beyaz eşya ya giyime ve gıdaya dair birçok urun sattıklarını bu urunlerden yuzde 50 ındirim yaptıklarını söyleyerek beni kandirdılar ben utuyu degişim için kabul ettım.30 tl utuyu 170 tl sattılar benim maddi hemde manevi olarak sinirlerimi bozdular.yerler ine gidip baktıgımda 4 veya 5 parça urunleri oldugunu gördüm.satışı iptal etmemk için 1 ay sonra açılyor dediler magazalarını şimdi benim şikayet edebilecegim hiçbiryer yokmu bunları.nasıl urunu geri iade edebilirim.lutf en bilgilendirin
Alıntı
 
 
samet
-33 #724 samet 19-05-2012 19:08
hayırlı günler ben soylu alışveriş merkezinde 26.04.2012 tarihinde senet karşığında 1.150 tl'ye telefon aldım bana 1 hafta 10 gün içinde ürün teslim edilek dendi 3 hafta oldu ürün gelmedi ve seneti imzalayan şahsı 1 hafta önce mağazaya yolladım ürün,sözleşme ve senet iptali için yolladım ama iptal edemeyiz dendi ürün teslimide olmadı ne yapmamız gerekiyor
Alıntı
 
 
kadir çelik
-28 #723 kadir çelik 17-05-2012 08:43
Türk ekonomi bankası kendi bünyesinde oluşturduğu sigorta şirketi üzerinden fatura koruma sigortası adı altında poliçe oluşturmakta ve bedelini de müşteri hesaplarına veya kredi kartlarına yansıtmaktadır. Bunu yaparken de bilgi dahi vermemektedir. İptali için yapılan müracatları da oyalama yöntemleriyle geçiştirmektedi r. Bu bankada hesabı ve kredi kartı olan vatandaşlar mağdur olmamak için hesaplarını kontrol etsinler.
Alıntı
 
 
Nilgün
-22 #722 Nilgün 14-05-2012 21:51
Dün almış olduğumuz televizyonun servis hizmetinden memnun olmadık televizyonu iade etmemiz mümkün mü?
Alıntı
 
 
emre ısık
-25 #721 emre ısık 09-05-2012 07:52
ben batman flo magazasında 6999 tl.ye üç ay garantılı ayakabı aldı bir ay geçmeden yüzün ön tarafında derisinde soyulmalar başladı artı yanlarında açılma oldu magazaya deyişim için verdim yırmı gün sonra magaya gittim ayakabı kulanım hatası diye geri gelmiş ama açilan yerlerinede yapiştırıcı ile yapıştırmişlar neden.bunların garantı dedikleri yapiştırıcımı
Alıntı
 
 
yusuf52
-24 #720 yusuf52 06-05-2012 20:31
selam ben matbaa makınası aldım 19.04.2012 tarihli fatura makına sorunlu çıktı ben firmayı aradım makınanı geri aldedim 3gün sonra demiştim fatura tarihinden sonra ben makınayı gerivermek istiyorum nasıl verebilirim paramı nasıl alırım saygılar .
Alıntı
 
 
Resul Hamza
+10 #719 Resul Hamza 02-05-2012 22:55
Merhaba ben yaklaşık 6 ay önce Adidas tan bir ayakkabı aldım ürünün ayak parmaklarının kırılma noktalarından yırtılma meydana geldi ve satan mağaza bile kullanılan malzemeden kaynaklı oldugunu düşündüklerini söylediler cunku üstünde sert astar tarzı bir malzeme kullanılmış ve oraları yırtıldı ürünü incelemeye gönderdim ve red cevabı geldi sözde uzmanlar incelemiş ve ikinci incelemeyi kabul etmediler Musteri destek hattını aradığımda çıkan temsilciye oyle seyler ezberletmislerk i sanki karşımda bant kaydi var gibi bir şey yapamayacakları nı defalarca söyledi ne söylersem söyleyeyim hep aynı seyleri tekrarladı ürünler başbasa kaldımdaha yetkili birisiylede gorustutmediler bunu nasıl ve nereye şikayet edebilirim
Alıntı
 
 
iskender
-21 #718 iskender 01-05-2012 16:58
bir hırdavatçıdan kaynak makinası aldım. arkadaş tavsiyesi üzerine gittim, fakat benim istediğim ürün yoktu başkasını aldım. ertesi günü vazgeçtim, aradığımı bulunca. şimdi geri iade etmek istiyorum satıcı kabul etmiyor. alalı 2 gün oldu ve hiç kullanmadım. ne yapmam gerekiyor
Alıntı
 
 
süleyman kaya
-21 #717 süleyman kaya 30-04-2012 21:20
Hepsiburada alış veriş sitesinden aldıgım samsung marka fotograf makinası (sipariş kodu 69476193) elime geçtiginde makinanın renkleri farklı çektigini gördüm makinayı geri gönderdim bana tekrar saglam bu ürün diye geri gönderdiler ben tekrar gönderdim makinanın içindeki camı yokmuş kullanıcı hatası diye geri gönderdiler telefon görüşmesinde ürün yapılması için istediler alper savaş adında birisi teslim almış tarih ozaman 05- 2011 yılıydı bir yılı geçti makinamı bana göndermiyolar en az 100 defa telefon görüşmesi mevcut telefona ödedigim para 200 tlyi geçti.bu durum için kime başvurmalıyım.. benim canım yandı kimsenin yanmasın
Alıntı
 
 
sılaokur
-30 #716 sılaokur 29-04-2012 17:42
bana bir ayakkabı aldılar bana büyük geldi değiştiremedik
Alıntı
 
 
Baypool
-15 #715 Baypool 28-04-2012 04:52
İki ay önce ayakkabı aldım 2-3 defa giyebildim ayağıma vuruyor sıkıyor değiştirme şansım varrmi ?
Alıntı
 
 
esra bulut
+14 #714 esra bulut 27-04-2012 21:21
merhaba, geçen hafta bir opel servisinden ikinci el bir araç aldık, aracın her hangi bir problemi olmadığını söyleyen satıcıya itimat ederek aracı ekspertize sokmadık, üçüncü günün sonunda araç arıza yaptı, çekici yardımı ile servise götürdüğümüzde vites motorunun arıza yaptığını tamir tutarının 6000 tl olduğu söylendi, bu arızanın daha öncesinde var olduğunu düşünüyoruz ve bu tutarı ödememiz mümkün değil, bu durumda haklarımız nelerdir? bilgi verebilirseniz çok sevinirim, çok mağdur ve üzgün durumdayız, teşekkür ederim
Alıntı
 
 
can dağlı
-10 #713 can dağlı 20-04-2012 23:08
kadıköy hasanpaşadan motocapro mağazasından motorsiklet pantolonu aldım bir hafta içersinde 2 defa giderek üründen memnuniyetsizli ğimi ifade etmeme rahmen ürün değişmedi nasıl hakkımı ararım üründe marka hiçbirsey yazmıyor elimde sadece fiş ve kredi kartı sleep i var.
Alıntı
 
 
Ece
-14 #712 Ece 19-04-2012 19:59
Ürünü alalı 6 gün oldu ama ben fişimi kaybettim.Bunu iade etmenin bir yolu var mı? Varsa nedir ?
Alıntı
 
 
NURSEL
+10 #711 NURSEL 17-04-2012 08:44
yağmur mobilyadan yatak odası takımı aldım. 1yıl önce 1 yılda 3 kez aynası düştü gelip tamir edip gidiyorlar şimdi tekrar düştü telefon ettiğim halde gelip bakmıyorlar bu durum beni çok üzdü ve hakkımı aramak istiyorum lütfen bana yardımcı olun
Alıntı
 
 
ertuğrul sağlam
+17 #710 ertuğrul sağlam 14-04-2012 11:21
kullanmakta olduğum avea hattında katılmak istediğim kampanyaya talepte bulundum bir türlü katılmam mümkün olmad tam 6 sefer aradım her seferinde hallettiklerini söylediler bir kaç kez yüzüme kapattılar telefonu siz değerli tüketiçiler ucuz etin gerçekten yahnisi olmuyor sözüme ne kadar riayet edersiniz bilmiyorum ama avea çekim güçü düşük ve müşteri temsilçilerinde yeterince ilgi göremiyorum ve yardım etmiyolar tavsiyemdir avea dan uzak durun paranızla rezil olursunuz:(
Alıntı
 
 
çağlar
+12 #709 çağlar 09-04-2012 23:36
Alıntılandı orkun:
mrb ben arcelikden makina aldım tabi değerinden yüksek fiyata ve bana fatura kesmediler senetli almıştım ve az borcum var fatura istedim kesmediler bende brcma karşı cktm yoksa avukata veririzdiye söyldiler ne yapmam gerekir. teşekkürler.


firmanın bağlı olduğu vergi dairesine aldığınız tarih(sadece ay ve yıl belirtin) ve ürün modeli vs. gibi detayları belirten bir dilekçe yazın ve fatura kesilmediğini bildirin. O ayki firma hesaplarının incelenmesini talep edin.
İşi hemen halletmek istiyorsanız bunu gidip firma yetkililerine gösterin, mızmızlık yaparsa hiç acımayın verin dilekçeyi resmi daireye. İnceleme sonucu en az 4-5 bin ceza kesilecektir.
Alıntı
 
 
gözde
+15 #708 gözde 02-04-2012 18:38
çok sağolun sosyal ödevimde çoook yardımcı oldu.
Alıntı
 
 
cananoktay
+13 #707 cananoktay 29-03-2012 10:47
d -smart kanallarında yabancı kanalları ve dıger kanalları ızleyememekteyd ım. bunun ıcın servis center aradım gelip sorunun antenden kaynaklı oldugunu onarımını yaptıklarını söyleyip bakım ücretı olan 40tl alıp gittiler fakat bakımın yapıldıgı ertesi gün aynı sorunla tekrar karsılastım d smart yetkili servisini aradıgımda ilgisiz birsekilde bakımının yapıldıgını tekrar istenirse gelebilecegini ve benden aldıklerı bakım ucretı olan 40 tl tekrar talep ettiler. bakım için gelen yetkili servis d smart servis center tel 0216 630 02 70
Alıntı
 
 
nazlıcan
+17 #706 nazlıcan 28-03-2012 22:20
mrba ben bie deshaneye kayıt yaptırdm ve senet imzalattım babamın sağlık sorunlarından dolayı gidemedim arama imkanımda yoktu şimdi beni korkutuyorlar haciz göndereceğiz diye ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olun
Alıntı
 
 
ayten çoban
+18 #705 ayten çoban 27-03-2012 16:54
çankaya nişantaşı pazarından tayt aldım.taytı yıkayıp giydim.giydiğim gün tayt pamuklandı ve oturduğum her yere pamuklar bıraktı.değişti rmek için gittim ve yıkadığım için değiştirmediler .NE YAPMALIYIM????
Alıntı
 
 
Abdurrahman
+7 #704 Abdurrahman 11-03-2012 16:18
merhaba.Ben internet üzerinden bir bot aldım.Aldığım botun tabanı onuncu günde ayak topuğumu vurmaya başladı.(tüketi ci haklarına göre bir mal ayıplı çıkarsa 15 gün içerisinde iadesi vs. istenebiliyor). Daha bot 15 günlük değil.Sizce ne yapmalıyım.Şimd iden ilginize tesekkur ederim
Alıntı
 
 
serhan
+12 #703 serhan 07-03-2012 22:13
ANNEMDE KAPIDAN ÜRÜN ALMIŞ
FAKAT NE BİR FATURA NE BİR ADRES BİR KART VİZİT HİÇBİR ESER YOK HİÇ BİR BELGENİN NÜSHASINI VERMEMİŞLER. KANUNEN BİR HAFTA İÇİNDE KEYFİ OLARAK SEBEB GÖSTERMEKSİZİN İADE EDEBİLDİĞİMİZİ İNTERNETTEN ARAŞTIRDIM FAKAT NEREYE İADE BİLDİRİMİNDE BULUNACAĞIM BİLEMİYORUZ. HİÇBİR EVRAK VERMEDİLER..
NORMALDE FATURANIN YANINDA CAYMA BELGESİ DE VERMELERİ GEREKİYORLARMIŞ . AMA HİÇBİRŞEY VERMEMİŞLER.. 350TL NİN 50TL PEŞİNATINI ÖDEMİŞ. ELİNDE DE HİÇBİR İSİM YADA KAŞE İMZA OLMAYAN BİR TAKSİT KARTI VERMİŞLER O KADAR. NEDİR BU MALİYEYE TÖKODERE NEREYE NE ŞEKİLDE BİLDİRMELİYİS? İŞİN KÖTÜSÜ mUHATTAB ALINACAK Bİ ADRES BİR NUMARADA YOK..
Alıntı
 
 
hüseyin erdöl
-10 #702 hüseyin erdöl 06-03-2012 10:12
ben izmir ödemiş mağzasının arçelik mağzasından bulaşık makinesi ve sıcak su soğuk su dolabından aldım ama geri almanızı rica ediyorum bu isteğimi geri çevirmezseniz memnun olurum anafartalar mah özen sok taki malımı geri iade ediyorum size lütfen
Alıntı
 
 
GİZLİ
-16 #701 GİZLİ 05-03-2012 20:40
İi günleri,
Ben "Tüketici Koruma Yasalarının Önemi Nedir?" ecevap arıyorum. Ve maalesef burada bunu bulamadım...
Alıntı
 
 
Cem
-5 #700 Cem 01-03-2012 18:50
Ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler.
Alıntı
 
 
ezgim
+19 #699 ezgim 29-02-2012 12:32
merhaba yaklaşık 2 ay önce arçelikten sübürge aldım hiç memnun kalmadım cekmiyoo.
satıcı servis degiştirilmesin i söylemesi gerekir dedi.servis satıcının değiştirebilece gini söyledi.arada böyle oyalıyolar ne yapmam lazım
Alıntı
 
 
adım bende saklı
+12 #698 adım bende saklı 27-02-2012 23:10
Ben sefakçyden bir bot almıştım.Bir gün gitdikten sonra ayakkabının önü açıldı.Ama aldığım yere götürdüm ama almadılar.Ne yapsam bilmiyorum.Bana yedi gün içinde iade edebilirsiniz demişlerdi ama almadılar.Çok mağdurum yardım ederseniz sevinirim.. (yardımlarınızı bekliyorum)
Alıntı
 
 
Tuğçe Doğan
+20 #697 Tuğçe Doğan 27-02-2012 11:35
13.01.2012 tarihinde şirketimiz için İzmir'de bir Turkcell İletişim Merkezi'nden kontratsız olarak Blackberry Curve 9360 aldık.
Cihazı alalı 1 ay bile olmamışken 08.02.2012 tarihinde JVM Error 545 sorunuyla karşılaştık cihaz kapandı ve bir daha açılmadı. Cihazı 8 Şubatta İzmir KVK Teknik Servis'e zarfın içinde verdik (Kaydı 10'unda yapılmış), bugün 27 Şubat, 10 iş gününü doldurduk cihaz hala tamirden gelmedi ve biz 1 ay bile kullanamadığımı z ve işimiz için aldığımız bu cihazı 19 günden beri kullanamıyoruz.
İşimizle alakalı olarak kullandığımız için bu kadar uzun bir tamir süresi işlerimizde büyük kayıplar yarattı. Ve çok madur olduğumuz için başka bir cihaz satın almak zorunda kaldık. Şu anda yaklaşık 3 haftadır KVK'da tamir bekleyen cihazı iade etmek istiyoruz. KVK web sitesindeki arıza takip linkinde cihazın anakartının değiştiği yazıyor. 1024TL ödediğimiz bu cihaz en başından arızalıymış. Anakartı değişmiş bir cihazı teslim almak istemiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Alıntı
 
 
evrim
-6 #696 evrim 20-02-2012 19:58
mükemmel öğretmenim sınavdan 100 verdi.
Alıntı
 
 
ARDA turan 66
-5 #695 ARDA turan 66 16-02-2012 17:37
meraba ben güzel mi güzel bir telefon aldım telefonun video sesi yok eeeee ben ne yapıcam simdi ):
Alıntı
 
 
bna
+14 #694 bna 15-02-2012 16:41
Alıntılandı orkun:
mrb ben arcelikden makina aldım tabi değerinden yüksek fiyata ve bana fatura kesmediler senetli almıştım ve az borcum var fatura istedim kesmediler bende brcma karşı cktm yoksa avukata veririzdiye söyldiler ne yapmam gerekir. teşekkürler.
tüketici haklarına şikayet et
Alıntı
 
 
baho
+27 #693 baho 11-02-2012 14:24
bir televizyon aldım vestel bozuktu değişmediler depodaki malı verdiler ta 12 sene önceki malı
Alıntı
 
 
deniz kaya
+20 #692 deniz kaya 10-02-2012 13:29
ıyı gunler
bızım süt üretimi yaptıgımız 50 başlık ınegımız var ..bunun için 2 tonluk süt soğutma tankı aldık.sonra servis geldi kurdu.sonrasınd a sağılan sütlerı tanka aldık ancak süt tankı sütü uygun sıcaklıkta koruyamadığı için 2 ton a yakın süt bozuldu.bir hafta sonunda tekrar servısı geldı gaz kacagı varmıs o yuzden de kacagı oksıjen kaynagı ıle felan kaynak yapıp tekrar gaz doldurdu ve de sorunun bana yükledi tasıma esnasında boru zedelenmıs ve oradan kırıktan dolayı gaz kacmıs felan deyıp gıttı .yenı 31 mılyara aldıgım tank bır hafta sonra servıs sankı on yıldır kullanıyormus gıbı gelip tamır edıp gıttı.bu durum da hıc hoslanmadım ve de servıs fışini de ımzalamadım .bozulan sutun parasını ya da tankı yenısı ıle degısımı gıbı haklarım nelerdır ..bılgılendırıs enız memnun olurum ..ıyı gunler
Alıntı
 

Yorum ekle

1) Yorumlarınız yönetici onayından geçtikten sonra görünmeye başlayacaktır. 2) Cümlelerinizde imla ve yazım hatalarına LÜTFEN dikkat ediniz; aksi taktirde yorumunuz yayınlanmayacaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEO powered by JoomSEF
 
Bazı Hakları Saklıdır: İçeriğin Yazarlarımız Tarafından Oluşturulan Kısımlarının Hakları Saklıdır. Kaynak Belirtmek Suretiyle Siteden Alıntılar Yapabilirsiniz. Kaynağının Size Ait Olduğunu Düşündüğünüz Başlıkları Bize İLETİŞİM Yoluyla Bildirebilirsiniz. (ERTAN)
UYARI: Sağlık kategorisinde yer alan bilgiler genel bilgi verme amaçlıdır. Bu bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da muayenesinin yerini alamaz. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez ve katiyen kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.