Tüketici Hakları Nedir, Nelerdir? - 3.8 out of 5 based on 119 votes
3.7941176470588 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.79 (119 Votes)
tüketici, tüketici hakkı, tüketici hakları, tüketici hakları nedir, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları kompozisyon, tüketici hakları dilekçe, evrensel tüketici hakları, tüketici hakları şikayet, tüketici hakları bildirgesi, tüketici hakları nedir, tüketici hakları şikayeti, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları neler, tüketici hakları telefon, tüketici hakları heyeti, tüketici hakları hakem heyeti, tüketici hakları telefonu, tüketici hakları numarası, tüketici hakları evrensel beyannamesi, tüketici hakları telefon numarası Tüketici hakları Nedir? Nelerdir, Tüketici Hakları Yasası, Tüketici Hakları Hakkında Bilgi, Tüketici Hakları Kanunu: Bu yazıda tüketici haklarımızın neler olduğunu maddeler aracılığıyla öğrenebileceksiniz. Hepimiz aldığımız ürünlerden veya bize sunulan hizmetlerden kimi zaman şikayet ederiz; ancak bu şikayet genelde kendi kendimize olmaktadır. Adını çoğunlukla duyduğumuz tüketici dernekleri ya da tüketici hakları hususunda çoğumuz pek az bilgiye sahibiz.

TÜKETİCİ HAKLARI MADDELER HALİNDE:

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

2) Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

3) Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

4) Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

5) Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

6) Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

7) Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

8) Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

9) Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDİR?

Alışverişlerinizde:
 • Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz.
 • Aldığınız malda hiçbir ayıp olmamalıdır.
 • Ambalajında , kılavuzunda yada reklamlarında belirtilen veya satıcının vaat ettiği özelliklere sahip olmalıdır.
 • Herhangi bir malı satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.

  Bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz; Satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz.
 • Ayıplı malın değiştirilmesini,
 • Ödediğiniz bedelin iadesini,
 • Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,
 • Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.
 
  • Eğer malın ayıbı gizli ise veya hile ile gizlenmişse, hakkınız 2 yıldır.
  • Ayıplı bir maldan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramışsanız bu zararınızı, satıcı veya üretici veya ithalatçı karşılamak zorundadır.
  • Bir şikâyetin çözümlenmesinde zorlanıyorsanız daha fazla çaba gösterin.
  • Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir.
  • Haklı olduğunuza inanıyorsanız, hakkınızı aramak için size gösterilen tüm yollara başvurun.
  • Zira böyle bir durumda hakkınızı aramazsanız sadece sizin zarara uğramanız değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başkalarının da benzer zararlara uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

Tüketici kimdir?

Tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir. Ticari emellerle mal satın alanlar tüketici değildir. Şirketler, ticari iş yaptıkları için kural olarak tüketici değildirler; ancak nihai kullanım amacıyla büroya gıda, kırtasiye alıyorlarsa tüketici olarak değerlendirilirler.

Tüketicinin korunması neden önemlidir?

Çünkü insan, "beşikten mezara kadar" tüketicidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte toplu üretim yapılabilmesi sonucunda insan sağlığına zararlı pek çok mal ya da hizmet piyasaya sunulabilmektedir. Bütün dünya insanlarının ırk, renk, dil, siyasi görüş ve benzeri unsurlardan bağımsız olarak taşıdıkları evrensel kimlik, paylaştıkları ortak yazgı, tüketici olmalarıdır. Bu kadar geniş bir kitlenin korunması elbette önemli bir husustur.

Ayıplı mal ya da hizmet nedir?

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaad edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan, tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan ya da ortadan kaldıran; maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal veya hizmetlere denir. Daha yalın bir ifadeyle arızalı, bozuk, yırtık, kullanım tarihi geçmiş, defolu, özürlü mal ve hizmetler ayıplı mal ya da hizmetlerdir.

Ayıplı mal ya da hizmet satıldığında tüketici neler yapabilirler?

Aldığı malı vererek ödediği parayı geri alabilirler. Aldığı ayıplı malı vererek yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir. Maldaki ayıbın giderilmesini, yani tamirini isteyebilir. Ayıp oranında, ödediği ücretten indirim isteyebilir. Tüketici bu haklardan hangisini isterse onu seçebilir. Satıcılar tüketicinin isteği hangisi olursa olsun yerine getirmek zorundadırlar.

Bu hakları kullanmada süre var mıdır?

Tüketici, malın tesliminden itibaren on beş gün içine aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir. Eğer ayıp gizli ise ve birkaç ay sonra ortaya çıkmışsa, en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.

Bu hakları kime karşı ileri sürülebilir?

Satıcı, bayi, acente, imalatçı, ithalatçı, üreticilerden herhangi birisine karşı bu hak kullanılabilir.

Bu hakları yerine getirmezlerse tüketici ne yapmalıdır?

Bu isteklerinin yerine getirilmesi için “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”ne gidebilir. Bu heyetler, her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası ya da fişi ile başvurabilir. Hiçbir masraf alınmaz. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı değildir. Tüketici verilen karardan memnun olmazsa mahkemeye başvurabilir.

Taksitli satışlarda tüketicilerin ne gibi hakları var?

Öncelikle tüketiciye, yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malın peşin satış fiyatı, toplam borç miktarı, ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarının tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödeyebilir. Önce ödeme halinde, eklenen faiz miktarında indirim yapılması zorunludur.

Kapıdan satışlarda tüketicilerin hakları nelerdir?

Kapıdan satış yapılması halinde, satıcının tüketiciye “cayma bildirim belgesi” vermesi gerekir. Bu belge, tüketicinin 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı geri verebileceğine ve ödediği parayı geri alabileceğine ilişkin bir taahhüttür. Tüketici kararını değiştirirse 7 gün içinde malı vererek ödediği parayı geri alabilir.

Garanti belgeli satışlarda tüketici hakları nelerdir?

Garantili satış halinde, satıcı garanti belgesini doldurarak tüketiciye vermek zorundadır. Garanti belgesi, malda çıkan herhangi bir arızanın, servisine ya da satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini, bu mümkün değilse malın değiştirilmesini sağlar. Garanti süresi 1 yıldan az olamaz, ancak daha uzun bir süre olabilir. Malda ayıp çıkması halinde tüketici, isterse ayıplı mallara ilişkin haklarını, dilerse garanti belgesinden doğan haklarını kullanabilir.

Tüketici örgütlenmesi nedir?

Tüketicileri bilgilendirmek, haklarını öğretmek ve değişik düzenlemeler yapılırken tüketicileri temsil etmek amacıyla birçok tüketici dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler değişik mercilerde tüketicileri temsil ederler. Tüketiciler herhangi bir derneğe üye olabilir ve onların desteğinden yararlanabilirler.

tüketici, tüketici hakkı, tüketici hakları, tüketici hakları nedir, tüketici hakları nelerdir,
tüketici hakları kompozisyon, tüketici hakları dilekçe, evrensel tüketici hakları, tüketici hakları şikayet, tüketici hakları bildirgesi, tüketici hakları nedir, tüketici hakları şikayeti, tüketici hakları nelerdir, tüketici hakları neler, tüketici hakları telefon, tüketici hakları heyeti, tüketici hakları hakem heyeti, tüketici hakları telefonu, tüketici hakları numarası, tüketici hakları evrensel beyannamesi, tüketici hakları telefon numarası

İlgini Çekebilecek Diğer Başlıklar:

Pratik Bilgiler... ÇAMUR LEKESİ Çamur henüz kurumamış ise, ipekli ve yünlü kumaşlarda iyice kurumaya bırakılmalıdır. Sonra çamur sert bir fırça ile fırçalanır ve sirke sürülür. ...

Bubi Tuzağı Nedir-Bubi Tuzakla... Bubi Tuzağı Nedir-Bubi Tuzakları (Booby Trap) Bir şahsın şüphe etmeksizin zararsız gibi görünen bir cismi oynatması veya tehlikesiz zannettiği bir işi yapmas...

Köri nedir?... Köri nedir? Köri, birçok baharatın karıştırılmasıyla elde edilen bir karışım baharattır. Güneydoğu Asya ve Hindistan'da yaygınca kullanılmaktadır. Serin, karan...

Repo Nedir... REPO NEDİR? (Repurchase Order) TANIM Repo herhangi bir sabit getirili menkul kıymetin, belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahh...

ALS Hastalığı Nedir-Tedavisi v... ALS Hastalığı Nedir-Tedavisi ve Belirtileri Nelerdir? ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) adı verilen hastalık, sinir sisteminde, beyin sapı ve omurilik adı v...

Mevlana Ve Mevlevilik... Mevlana Ve Mevlevilik: Mevlevilik; tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş bir müessesedir. Hazreti Mevlâna, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları...


Yorumlar   
-1 #773 önder 08-10-2016 09:36
sorum şu telefonumu telpa servisine verdim 20 günü geçti halen telefonum tamir olmamış telefonum garanti dışı ne yapmam lazım lütfen bana bir yol gösterin
Alıntı
0 #772 ABDULLAH KANAK 08-07-2016 06:31
Evkurdan bilgisayar aldim tus takimi bozuk ikigun sonra gittim degisturmiyorla r tuketici hakem heyetinin verdigi kara baglayici degilmis eeee bu tuketici hakem heyetlerini niye kurfunuz milletle dalga gecmek icinmi lanet olsun yaptiginiz ise
Alıntı
0 #771 Kaplan0909 30-05-2016 09:55
Bir ajansla yaptigimiz 1 yillik sözleşmeyi nasil fes edebiliriz verdigimiz parayi geri alabilirmiyiz
Alıntı
-2 #770 Aysel 13-05-2016 12:54
40 gün önce koltuk aldım bir sürü ayıbı çıktı aldığım mağaza kusurları gideririm parasını veremem diyor tüketici hakemine baş vuracak dedim gerekeni ben söylüyorum tamir edelim diyor para iadesine yaşamıyor paramı geri alabilme hakkım varmı tüketici heyetinden önce noterden ihtarname çeken dahası iyi olur ürün 2300 lira derinde nasıl bir yol önerirsiniz
Alıntı
-1 #769 Gamze 12-05-2016 07:54
3 ay önce lg g3 telefn aldım sebeke sorunu yaptı garantiye gönderdiler 29 gün oldu ama 9 gün önce ellerine ulastgna dair msj geldi ve hala parca bekliyor yazıyor. 20 günde telefonun iletilmesi sürmüş benim vermiş oldgum tarihten bugune 29 gün oldguna göre telefonumun degişimini isteme hakkına sahipmiyim
Alıntı
-3 #768 furkan Işık 11-05-2016 06:31
Merhaba ben telefonuma kırılmaz jelatin aldım. Bi kaç ay sonra telefonumun ekranı cebimde ortadan ikiye kırıldı. Yere düşme falan yok cebimdeyken oldu. Aldığım bayi bana kırılmaz jelatin dedi herhangi bir darbede önce jelatin kırılır dedi ama darbe almadan kırıldı benim ekranım. Tüketici haklarına başvursam bi sonuç alırmıyımm..
Alıntı
-1 #767 Fadime 08-03-2016 07:02
Iyi gunler ben alkapida.com'da n ikitane nevresim ve yastik siparis verdim 09.02.2016 tarihinde kartla odememde yapildi ama bir ay oldu hala siparisim gelmedi ne yapa bilirim bilgilendirirse niz cok sevinirim
Alıntı
-5 #766 Nuray cengiz 21-01-2016 16:07
Anlaşmalı olduğumuz bakım asansör firması TSE nin yıllık incelemesi sonucu çıkardığı revize işlemleri için abartılı fiyat istedi.Piyasada fiyat araştırması yaptık yarı fiyatlarla karşılaştık.söz leşmemizin bitmesine bir buçuk ay kaldığı için yine sözleşme maddesine dayanarak sözleşmeyi yenilemeyeceğim izi bildirdik.Firma asansörün kartını sökerek bizi başka firmalara makinayı göstermekte suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.Halen asansörümüzü çalıştıramıyoru z.Üç yıldır sağlık sorunları yaşayan kızım denge sağlayamadığı için ve beynine şant takılı olduğundan düşmesi bile hayati risk taşıyor.Firma bunu da biliyor ve bu durumu bizi köşeye sıkıştırıp gereğinden fazla kazanç elde etmeye çalışıyor.Bizim piyasada fiyat araştırma Hakkı'mız yok mu.Bakım için anlaşmalı firmamızın her teklifini kabul etmek zorunda mıyız.Yasalar gereği belediyeye ait asansörü kapatma yetkisini asansör bakım firmaları da sahip mi?iki kere noterden ihtar çekerek sözleşmeyi feshetmiş durumdayım
Alıntı
-5 #765 Almıla Göktürk 01-04-2015 16:38
Benim dershanenin önünde sürekli alışveriş yaptığïm bir market var. Bir gün 2 tane petito aldïm ve adamdan fiş istedim adam benimle dalga geçti. Bana "ne kadarlïk" dedi bende "bu ürünlerin tutari kadar" dedim adam dediki "sana 50 kuruşluk vereyim, arkadaşına 5 tl'lik vereyim, öğretmenine 10 TL'lik vereyim" dedi. Ben çok sinirlendim "tamam." deyip çıktım adamı tükedici hakkari danisma harfini arayarak şikayet edeceğim daha iyi bir önerimiz varsa yoruma yazarsanin sevinirim.
Alıntı
-5 #764 mine 12-03-2015 16:50
merhaba benimde bir sorunum var bir mazadan mevresim takımı almıştım birtanesi ellerinde yokmuş spariş ettiler ama aradan 1 ay gecmesine ragmen urunleri getirmediler bu süre zarfında nen bu ürünleri almakdan vazgectim iptal etmelerini ve verdigim peşinatı geri iyade etmeleri gerekdigini söylediler ben urunleri teslim almadıgım halde alış verişi iptal etmeyip yerine ancak degişim yapa bilecegimi söylüyorlar ama ben yerine bişey almak istemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim böyle bir hakları varmı iyade edemiyormuyuz aldımız urunu yardımcı olursanız çok sevinirim sevgiler saygılar
Alıntı
-2 #763 sidika tiknazoglu 06-03-2015 13:34
Slm jeotermal den devremülk aldım ancak 1 hafta için de vazgeçtim sözleşmeyi fesettim 1 milyon TL para verdim 4 ay oldu hala parami alamadım ne yapmam lazim
Alıntı
-8 #762 ceyhun demir 28-02-2015 19:19
Benim telefonum kırıldı camını yaptırdım kırılmaz jilatin taktırdım ve aradan 2 saat geçti cam kırılıyormu diye demedim cam kırıldı vejilatini aldığı adamı şikayet etmelimiyim ?
Alıntı
-6 #761 ebrar 28-02-2015 15:02
Bugün pentiden bir corap aldım kasaya gittigimizde fiyatının benim gördüğümden fazla olduğunu gördüm satıs görevlisine almak istemediğimi söyledim fisi coktan cıkardığını ve almamın zorunlu olduğunu söyledi iade etmek istiyorum dedim nakitte iade yapmıyoruz diyerek beni almaya mecbur etti ne yapmayalıyım ??
Alıntı
-4 #760 ayse naz 09-02-2015 18:19
garip yani şikayet edin bi yere fiş var mıydı
Alıntı
-7 #759 SEFA SARI 27-01-2015 16:20
merhabalar,
garanti bankasından ısyerımın ıstegıyle maas hesabı actırdım 4 ay sonra da bu ısyerınden ayrıldım 4 ay sonrada hesap bakıyemden hesap ısletım bedelı kesıldı ve benım bundan haberım yok ve ayrıca 6 aylık olarak kesıldıgını ogrendım fakat 6 aylık bır surede gecmedı bunun uzerınden.bu sekılde magdurıyetım söz konusu ve bu konuda blgılendırırsen ız sevınırım. 6 aylık hesap kesım ucretı 65 tl bu turkıye sartlarında hırsızlık ve soygunculuktur
Alıntı
-3 #758 buse 29-12-2014 14:13
çok zor bi ödev
Alıntı
-5 #757 adil 25-12-2014 13:42
meraba 22.12 2014 tarihinde rowanta sübürge aldım ve sübürge alırken begenmesseniz geri getir paranın geri verelim yenge baksın begenmese sübürge bizim dede ve şimdi ben sübürge geri götürdüm hem sübüreyi aldılar bemi paramı vermediler param bayidem alacaksın diyora BEN NE YAPMAM GEREKİYOR
Alıntı
-7 #756 hadise 29-11-2014 13:23
çok güzel bir site
Alıntı
-3 #755 Alperen Aydın 22-09-2014 16:31
Merhaba ben bi ayakkabı satın aldım. 43 numara olarak denedim ve onu istedim fakat benim bilgim dahilinde olmadan bana 42 numara ayakkabı verilmiş. Bende aykkabiyi 1-2 gün giydim sonra ayağıma vurduğunu fark ettim ve daha giymedim haftasonu tekrar aldığım mağazaya gittim ve bana 42 numara ayakkabı verildiğini söyledim fakat değişim yapmadılar. Böyle bi hakları varmı yani ben 170 TL para verdim o ayakkabı ya ve onlar kullanılmış deyip almadılar ne yapmalıyım ?
Alıntı
-3 #754 PRINCESS 28-08-2014 05:32
O makama, benim refinansman deneyim şirket ile olmuştur ne inanılmaz geçmek istiyorum. John Leo.John Ben onun yalnızca istemci gibiydi bana hissettirdi hakkında yeterli diyemeyiz. O, verimli, hızlı nazik, bilgili ve her zaman hazır. Ben başarı yolunda büyük bir anlaşma vardı, ama tüm başarılı onun belirlenmesi nedeniyle edecektir gitti. Bu kişi bir taş var ve şirket bu zor refinansman arenada mümkün olan her şekilde parlar. Ben Refinansman ile kabuslar hakkında gitmek insanlara konuştum, ama benim refinansman bir rüyaydı (e-posta yoluyla: )., John Leo ederiz
Alıntı
-4 #753 hayati 13-08-2014 17:24
172 milyona aldıgım ayakkabıyı iki hafta falan giydikten sonra yandan açılmaya başladı.aldıgım yere geri gönderdim onlarda bayiye gönderdiler. gelen sonuçta üretim hatası olmadıgı denildi.bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.ne yapmam gerekiyor
Alıntı
-7 #752 uğur özdemir 14-05-2014 06:39
teknosadan tv aldım eve geldim sitesinde tv alana belender seti hediye yazısını gördüm aradım bana 500 tl üst verirsen hediyeni verebiliriz oysaki hediye 279 tl dir ne yapmamızı önerirsiniz
Alıntı
+15 #751 cüneyt han özkan 11-02-2014 07:10
doğru yazmışlar aferin
Alıntı
-25 #750 Ayşe BIYIKLI 28-01-2014 14:18
markette almak istediğim bir malzeme elimden düştü kırıldı. bunun parasını ödemelimiyim? benden parasını aldılar.
Alıntı
-14 #749 ziya atilla 26-10-2013 19:09
modalifeden 2 ay once aldığım mobilyanın vitrin camları eksik geldi. 15 gün içinde getireceklerini söylediler ama 2 aydır hala gelmedi. nereye ne şekilde şikayet edebilirim. kanuni haklarım nelerdir?
Alıntı
-4 #748 adem mertol 23-10-2013 18:14
benim vodafon ile ayda 500 dk.26 tl.lik olan bir yıllık taahüdüm 9 eylülde doldu.Fatura kesim tarihi 15 eylül.bu tarihteki faturamı zamanında ödedim. bu paket ile hiç konuşma yapmadan 16 eylülde tursele müracaat ettim.20 eylülde Geçişim gerçekleşti.Fak at taahüdüm sona ermesine rağmen vodafon şirketi paketn devam ediyor diye bana 15 eylül-16 ekim dönemi için 30 tl.lik fatura çıkardı.Gerekce si taahhüt sona ermiş,fakat paket sona ermemiş.onun için 30 tl.yi ödemem gerekiyormuş.ha kem heyetine baş vursam sonuç alabilirmiyim.
Alıntı
-3 #747 qqq ahmet 01-06-2013 12:16
iki yıl bir ay önce aldıgım cep telefonunu altıncı defadır garantıye gonderıyorum yanlız bu son seferki tamıratan altmış lira talep ediliyor acaba garantıde bulundugu süre de garanti suresine eklenır mı ve degişme imkanım var mı? ödemeyi yapsam mı?
Alıntı
-3 #746 mücahid 29-03-2013 14:30
giyim sektöründe çalışıyoruz müşterilerden biri bize bir elbise getirdi değişim için, ve o ürün bizde kalmamış bilgisayarda program üzerine çalışıyoruz.Ve o, ürün bilgisayarda bitmiş olarak görünüyor.bizde o ürünü alamıyoruz.ve müşteride ısrar ediyor talimat üzerine o ürünü alamıyoruz ne yapmamız lazım. teşekkürler.
Alıntı
0 #745 Murat Çalımlıer 21-03-2013 09:14
2 yıl garantisi olan bir laptop aldım. aradan 6-7 ay geçtikten sonra klavye, batarya ve bir iki ufak tefek sorun yaşadım. satıcı bir kullanıcı hatası varsa herşey kullanıcı hatası olarak kabul edilir diyerek hepsinin garanti kapsamı dışında kaldığını belirtti. böyle birşey söz konusu olabilir mi?
Alıntı
+8 #744 sümeyye 01-07-2012 10:59
biz bursa da oturan bir aileyiz. dün adapazarı'na gidip siparişini verdiğimiz karavanımızı almaya gittik. teslim tarihinden 3 gün sonra teslim alacağımızı belirtmiştik ve öyle de yaptık ama almaya gittiğimizde ufak işleri kaldı diyerek bizi oyaladılar. ve orada teslim için 1 saat kadar bekledik. bugün eve geldiğimizde ise karavanımıza bakmak istedik. içinde ve dısındaki bir takım çizikler var ve bunları boyayla kapatmak istemişler ama olmamış. ayrıca bazı yerlerde ahsaplarda catlaklar ve iyi yapıştırılmamış yerleri var. hatta bir yerinde oyuk bir ahşap kullanılmış ve perdenin altında bu saklanmış. ne yapmamız gerekiyor ?
Alıntı
+3 #743 duygu bj 20-06-2012 20:49
merhaba.ben birkaç ay öncesinde bir çizme satın almıştım 169 tl değerindeydi %50 indirimdeydi sezon sonu olduğundan 85 tl ödedim 3 yada 4 kez giydim.ayakkabı nın burun kısmında bi arıza oluştu. tamir için götürdüm fabrikaya gönderdiler.2 ay sonra dönüt aldım.fabrika ürünü iade almış. yenisini verin demiş .yani ayakkabı gitti paramı iade istedim vermediler.85 tl lik bi çek gibi bişey verdiler başka ürün al diyorlar. 3 tane beğendim üç ayakkabıda da numara yoktu bana uygun.çıktm dükkandan ne yapmalıym.yardı mcı olur musunuz
Alıntı
-39 #742 buse 20-06-2012 14:01
kuyumcudan aldığım kolyemın tası bır ay sonra düştü. garantı belgesi faturası var ama satıcı kişi istersem kullanıcı hatası diyip geçebilirim diyor. böyle bişey yapabilir mi?
Alıntı
+14 #741 ilknur 19-06-2012 14:40
merhaba ben akşam ayakkabı aldım fakat biraz büyüktu sabah iade etmeye goturdüm paramı vermedı
Alıntı
-31 #740 HALİL ATAK 16-06-2012 15:43
MERHABA BEN MOBİLYA İMALATCISINI BİRİNDE MUTFAK DOLABLARIMI VE KÖŞE OTURMA GRUBU YAPTIRDIM. FAKAT ÜÇ AY İÇİNDE ANCAK EKSİK GETİRDİ ,KONUŞTUĞUMUZ GİBİDE GETİRMEDİ ,FATURADA KESMEDİ EKSİK İŞLERİN PARASINI GERİ VERMESİNİ SÖYLEDİM AMA İADE ETMEDİ PARAMI NE YAPMAM GEREKİR BANA YOL GÖSTERİRMİSİNİZ
Alıntı
-24 #739 leyla eryılmaz 12-06-2012 20:18
merhaba bir sorum olacak ben ayrıldığım ıs yerimden paramı alamıyorum
senet yaptılar ama hepsininde günü geçti ne yapmam lazım nereye baş vurmam lazım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim hayırlı akşamlar
Alıntı
-36 #738 hüseyin öğretmen 06-06-2012 19:06
selamlar ben arcelik bayisinden nofros buz dolabı alldım yaklaşık 5 sene oldu garantisi 7 yıl yaptırdım şimdi buzdolabımın kapagı paslandı servisi cagırdım geldiler baktılar 3 yılı gectigi icin garantiye girmiyor dediler dedim bunun garantisi 7 yıl cevapları 3yıldan sonra ek garantiye giriyor onada sadece elektirik aksamındaki arzalar garantiye giriyor dediler ve gittiler aldıgım mazaya gittim ve durumu anlattım biz bilmiyoruz dediler ve aradılar servisi servis garantisi uzamış ek garantiler girmiyor dediler ve ben bu durumda ne yapmam gerekir aydınlatırsanız memnuniyet duyarım saygılarımla
Alıntı
-17 #737 AYDAN 06-06-2012 17:05
Merhaba ismimim aydan benim kullandığım internet borcumu ödiyemedğim için icralık oldum ana borcum 1000 tl iken avukata aktarıldığı için masraflar dahil 1500TL avukat bana borç çıkardı ben bu konu ile ilgili bilgim olmadığı için borcu kabul eetim ve avukatla ayda 250 tl taksit ödeme koşulu ile anlaştık fakat ben taksitlerin 2tanesi ödedim borcum 1000 tl kalması gerekirken benim borcumun 1070 tl kaldığı söylüyor ve bana 1070 üzerinden ayda %4 faiz işletiyor ben kabul etmeyince bunun ttnetin koyduğu bir faiz olduğunu söylüyor ttnetle görüştüm borcun kendilerinden çıktığını avukatlık bir borç olduğu için avukatın koyduğu bir faiz olduğunu söylüyorlar zaten yasal olark faiz olan borcun üzerine ayda %4 oranında faiz alıyorlar ben zaten asgari ücretle çalışan bir insanım çok zor ödüyorum ne yapacağımı bilmiyorum faize faiz işlermi
Alıntı
-27 #736 Oktay Altıntaş 30-05-2012 21:14
merhaba.ben turkcell kampanyalarinda n t20 adlı telefonu taksitle aldım ve birkaç ay sonra bir sorunu ortaya cikti telefonun ekrani yani on paneli kalkmis ve ekran toz aliyor 4 kere garantiye goturdum ve yalmadi.Sorun hayla devam etmekte.Ben hakem heyetine basvurdugum zaman paramin iadesi mumkun olurmu bisey daha eklemek istiyorum bn telefonun sadece 6 aylik kismini yani 120 tl odedim alirsam 120 tl mi alcagim lutfen yardimci olun cok magdur durumdayim.
Alıntı
-29 #735 GÜLCANnn 30-05-2012 06:23
Günaydın, yaklaşık 2 yıl önce bulaşık makinası almıştım uygun fiyatla bularak.ve makinemi yeni kullanmaya başladım.servis geldi ve açtı ambalajını kurulum esnasında deneme yapılmadı ertesi gün çalıştırmaak istediğimde makinem çalışmadı, tekar servisle konuştum gelip baktılar ve arızalı dediler,tamire gidecekmiş.kull anmadığım bi ürünü tamir edilmesini istemiyorum yenisini getirmelerini isticem,bununla ilgili hakkım nedir yardımcı olurmusunuz? teşekkür ederim.
Alıntı
-24 #734 atiye 27-05-2012 08:38
buzdolabı aldım perşembe günü gelecek taksitle önden 400verdim ama işlerim umduğum gibi olmadı iptal etmek istiyorum çünkü ödeyemem öyle bi şansım varmı
Alıntı
-33 #733 muradiye 23-05-2012 16:34
mrh ben bundan 2 ay önce kapıma gelen kişilerden utu aldım ama bana bır çok yalan söylediklerini anladım.bana buyuk bir alışveriş merkezi olduklarını halıdan beyaz eşya ya giyime ve gıdaya dair birçok urun sattıklarını bu urunlerden yuzde 50 ındirim yaptıklarını söyleyerek beni kandirdılar ben utuyu degişim için kabul ettım.30 tl utuyu 170 tl sattılar benim maddi hemde manevi olarak sinirlerimi bozdular.yerler ine gidip baktıgımda 4 veya 5 parça urunleri oldugunu gördüm.satışı iptal etmemk için 1 ay sonra açılyor dediler magazalarını şimdi benim şikayet edebilecegim hiçbiryer yokmu bunları.nasıl urunu geri iade edebilirim.lutf en bilgilendirin
Alıntı
-37 #732 samet 19-05-2012 17:08
hayırlı günler ben soylu alışveriş merkezinde 26.04.2012 tarihinde senet karşığında 1.150 tl'ye telefon aldım bana 1 hafta 10 gün içinde ürün teslim edilek dendi 3 hafta oldu ürün gelmedi ve seneti imzalayan şahsı 1 hafta önce mağazaya yolladım ürün,sözleşme ve senet iptali için yolladım ama iptal edemeyiz dendi ürün teslimide olmadı ne yapmamız gerekiyor
Alıntı
-30 #731 kadir çelik 17-05-2012 06:43
Türk ekonomi bankası kendi bünyesinde oluşturduğu sigorta şirketi üzerinden fatura koruma sigortası adı altında poliçe oluşturmakta ve bedelini de müşteri hesaplarına veya kredi kartlarına yansıtmaktadır. Bunu yaparken de bilgi dahi vermemektedir. İptali için yapılan müracatları da oyalama yöntemleriyle geçiştirmektedi r. Bu bankada hesabı ve kredi kartı olan vatandaşlar mağdur olmamak için hesaplarını kontrol etsinler.
Alıntı
-25 #730 Nilgün 14-05-2012 19:51
Dün almış olduğumuz televizyonun servis hizmetinden memnun olmadık televizyonu iade etmemiz mümkün mü?
Alıntı
-27 #729 emre ısık 09-05-2012 05:52
ben batman flo magazasında 6999 tl.ye üç ay garantılı ayakabı aldı bir ay geçmeden yüzün ön tarafında derisinde soyulmalar başladı artı yanlarında açılma oldu magazaya deyişim için verdim yırmı gün sonra magaya gittim ayakabı kulanım hatası diye geri gelmiş ama açilan yerlerinede yapiştırıcı ile yapıştırmişlar neden.bunların garantı dedikleri yapiştırıcımı
Alıntı
-24 #728 yusuf52 06-05-2012 18:31
selam ben matbaa makınası aldım 19.04.2012 tarihli fatura makına sorunlu çıktı ben firmayı aradım makınanı geri aldedim 3gün sonra demiştim fatura tarihinden sonra ben makınayı gerivermek istiyorum nasıl verebilirim paramı nasıl alırım saygılar .
Alıntı
+16 #727 Resul Hamza 02-05-2012 20:55
Merhaba ben yaklaşık 6 ay önce Adidas tan bir ayakkabı aldım ürünün ayak parmaklarının kırılma noktalarından yırtılma meydana geldi ve satan mağaza bile kullanılan malzemeden kaynaklı oldugunu düşündüklerini söylediler cunku üstünde sert astar tarzı bir malzeme kullanılmış ve oraları yırtıldı ürünü incelemeye gönderdim ve red cevabı geldi sözde uzmanlar incelemiş ve ikinci incelemeyi kabul etmediler Musteri destek hattını aradığımda çıkan temsilciye oyle seyler ezberletmislerk i sanki karşımda bant kaydi var gibi bir şey yapamayacakları nı defalarca söyledi ne söylersem söyleyeyim hep aynı seyleri tekrarladı ürünler başbasa kaldımdaha yetkili birisiylede gorustutmediler bunu nasıl ve nereye şikayet edebilirim
Alıntı
-21 #726 iskender 01-05-2012 14:58
bir hırdavatçıdan kaynak makinası aldım. arkadaş tavsiyesi üzerine gittim, fakat benim istediğim ürün yoktu başkasını aldım. ertesi günü vazgeçtim, aradığımı bulunca. şimdi geri iade etmek istiyorum satıcı kabul etmiyor. alalı 2 gün oldu ve hiç kullanmadım. ne yapmam gerekiyor
Alıntı
-21 #725 süleyman kaya 30-04-2012 19:20
Hepsiburada alış veriş sitesinden aldıgım samsung marka fotograf makinası (sipariş kodu 69476193) elime geçtiginde makinanın renkleri farklı çektigini gördüm makinayı geri gönderdim bana tekrar saglam bu ürün diye geri gönderdiler ben tekrar gönderdim makinanın içindeki camı yokmuş kullanıcı hatası diye geri gönderdiler telefon görüşmesinde ürün yapılması için istediler alper savaş adında birisi teslim almış tarih ozaman 05- 2011 yılıydı bir yılı geçti makinamı bana göndermiyolar en az 100 defa telefon görüşmesi mevcut telefona ödedigim para 200 tlyi geçti.bu durum için kime başvurmalıyım.. benim canım yandı kimsenin yanmasın
Alıntı
-35 #724 sılaokur 29-04-2012 15:42
bana bir ayakkabı aldılar bana büyük geldi değiştiremedik
Alıntı
-15 #723 Baypool 28-04-2012 02:52
İki ay önce ayakkabı aldım 2-3 defa giyebildim ayağıma vuruyor sıkıyor değiştirme şansım varrmi ?
Alıntı
+15 #722 esra bulut 27-04-2012 19:21
merhaba, geçen hafta bir opel servisinden ikinci el bir araç aldık, aracın her hangi bir problemi olmadığını söyleyen satıcıya itimat ederek aracı ekspertize sokmadık, üçüncü günün sonunda araç arıza yaptı, çekici yardımı ile servise götürdüğümüzde vites motorunun arıza yaptığını tamir tutarının 6000 tl olduğu söylendi, bu arızanın daha öncesinde var olduğunu düşünüyoruz ve bu tutarı ödememiz mümkün değil, bu durumda haklarımız nelerdir? bilgi verebilirseniz çok sevinirim, çok mağdur ve üzgün durumdayız, teşekkür ederim
Alıntı
Yorum ekle
1) Yorumlarınız yönetici onayından geçtikten sonra görünmeye başlayacaktır.
2) Cümlelerinizde imla ve yazım hatalarına LÜTFEN dikkat ediniz. Aksi halde yorumunuz maalesef YAYINLANMAYACAKTIR.